Korridortervek és hatásuk a mosoni határra


Az osztrák–magyar határ megvonása, különösen pedig a helyszíni határkijelölés lényegesen eltért a többi, „győztes” országgal...
2020. 05. 12.

Tajtitól Susáig – határ a vízválasztón?


Salgótarján keleti előterétól Ózdig – pontosabban a „ketté nem vágott” Tajtitól (szlovákul Tachty) a Magyarországon maradt Susáig –...
2020. 05. 06.

Szlavóniai települések Magyarországon


Timár Gábor és Kondor Attila Csaba cikke azt mutatja be, hogy a magyar-horvát belső határ hogyan "lépett elő" államhatárrá...
2020. 04. 29.

A trianoni békeszerződés eredeti szövege


A Francia Külügyminisztérium levéltára a napokban közzétette az 1920. június 4-én aláírt szerződés eredeti, letölthető szövegét a...
2020. 04. 20.

Hol a vízválasztó a karsztfennsíkon?


A zemplénihez hasonlóan a Sajótól a Bódváig húzódó csehszlovák–magyar határszakasz is tartogat kisebb érdekességeket, ha nem is...
2020. 04. 12.

Hová került az ország legészakibb pontja?


Magyarország legészakibb pontja a Nagy-Milic, a Zempléni-hegység legmagasabb csúcsa, vágja rá mindenki, aki megtanulta a...
2020. 03. 10.

A balassagyarmati csehkiverés és az Ipoly-vasút


Aki csak kicsit is elmélyült a trianoni határok kialakulásának történetében, azonnal rávágja: persze, 1919 január 29., a...
2020. 02. 28.

A vissza nem tért Lendva-vidék


A trianoni határok véglegesítése nem egy esetben egészen a húszas évek elejéig elhúzódott, és számos alig ismert, de annál...
2020. 02. 20.

„Cseh-Szlovákia”


Az 1938-as müncheni, majd az első bécsi döntés és Csehszlovákia államjogi átszervezése – a német és magyar többségű területek...
2020. 01. 14.

Román bevonulás és berendezkedés


1918 novemberében Románia az utolsó pillanatban visszalépett az elveszítettnek tűnő háborúba. Csapatai alig két hónap leforgása...
2020. 01. 05.

Ki képviselheti Magyarországot?


Az első világháború hadi cselekményeit 1918 őszén fegyverszüneti egyezmények zárták le, 1919 januárjában pedig Párizsban összeült a...
2019. 11. 26.

„Kiáltsák ki a Romániához való feltétel nélküli csatlakozást”


1918 őszén, az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának heteiben a megreformált, föderalizált birodalom vagy a Bécstől függő, de...
2019. 11. 06.

Toborzás a Székely Hadosztályba


Kollégánk, Révész Tamás azt a kísérletet illusztrálja, ahogy a magyar hadvezetés megpróbálta megakadályozni, hogy a román csapatok a...
2019. 10. 31.

Egy cikk, amely megrengette Csehszlovákia alapjait


1918. október 28-án kiáltották ki Prágában a Csehszlovák Köztársaságot. Két napra rá, október 30-án a szlovák értelmiség egy része a...
2019. 10. 29.

Az átmenet fokozatai


Mint ahogy a többi erdélyi nagyvárosban is, a Szatmárnémetiben 1919-et követően berendezkedő közigazgatás a román lakosság alacsony...
2019. 10. 27.

A nemzet halottai


1923-ban – vagyis évekkel az első világháború harci cselekményei és a békeszerződések megkötése után – avatták fel Bukarestben az...
2019. 10. 22.

Elek nagyapó hazamegy


Születésének 160. évfordulóján számos cikk, híradás, videó emlékezett meg a legendás székely íróról, politikusról, lapszerkesztőről,...
2019. 10. 08.

„Testvéreink hívó szavára jöttünk a vörös bolseviki hadsereg ellen.”


Munkatársunk, Révész Tamás forrásközléséből a Magyarországi Tanácsköztársaság ellen irányuló román propaganda egyik darabját...
2019. 09. 27.

„Nem mint ellenség jöttem, hanem mint testvér”


1919. április 19-én, Nagyszombaton vonultak be Szatmárnémetibe Cleante Davidoglu román vezérezredes csapatai, lezárva ezzel a magyar...
2019. 09. 24.

Hadifogolysors Olaszországban


1919 májusában osztrák-magyar hadifoglyok kis csoportja egy búcsúlevelet fogalmazott meg, mielőtt otthagyták az olaszországi...
2019. 09. 19.

„A tapintatlanság és udvariatlanság, valamint a terror legdurvább módon való használása ellen – mégha jogos is – panaszt emelek.”


Sokat írtak már az 1918. december elsejei gyulafehérvári román népgyűlésről, amelyen a magyarországi románok képviselői kimondták...
2019. 07. 31.

Amit az Inquiry akadályozott meg - a csehszlovák-jugoszláv korridor terve


Az első világháború során az Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolását szorgalmazó szeparatista politikusok számos, mai szemmel nézve...
2019. 07. 02.

„Eme visszavonulás és kiürítés csakis időleges jellegű”


1919. június 7-én a Vörös Hadsereg sikeres felvidéki hadjáratát látva a Párizsban ülésező békekonferencia jegyzéket küldött...
2019. 06. 28.

Osztrák–magyar–jugoszláv trializmus


Az Osztrák-Magyar Monarchia föderalizálásának tervét bemutató blogbejegyzésünkben már említettük, hogy a problémakörért felelős...
2019. 06. 17.

„…Hinaux francia ezredes most már nem csak ránk, hanem az olaszokra is haragszik, mert barátnőjét egy olasz elszerette.”


Rapaich Richárd ezredes a magyar kormány megbízottjaként a trianoni békeszerződés katonai pontjainak betartását felügyelő...
2019. 05. 23.

Magyarország mint szövetségi állam


A Trianon 100 Kutatócsoport tagja, Glant Tibor készülő forrásgyűjteményében az amerikai békeelőkészítő munkálatok anyagaiból mutat...
2019. 05. 07.

Masaryk, a "héja"


Az alábbi részlet – amely a Trianon 100 Kutatócsoport készülő forrásgyűjteményében fog megjelenni („Csehszlovák diplomáciai iratok a...
2019. 04. 18.

A csehszlovák Duna–Tisza-csatorna elképzelése


Kollégánk, Simon Attila szerkesztésében és bevezető tanulmányával hamarosan megjelenik a Trianon 100 Kutatócsoport újabb kötete, a...
2019. 03. 13.

Előkerült a lőcsei Honvéd-szobor feje


A lőcsei Honvéd-emlékművet 1919 augusztusában szokolisták (a Sokol nevű cseh hazafias tornaegyesület tagjai) törték darabokra, és...
2019. 01. 31.

A felbomló hátország


Az antanthatalmakkal megkötött fegyverszünet a felbomló Osztrák-Magyar Monarchia – és benne a Magyar Királyság – legtöbb...
2019. 01. 11.

összesen: 93 db | 30 db/oldal

1 2 3 4