Föderalizálás és perszonálunió, csehszlovák aspirációk és délszláv igények, spanyolnátha és menekültek

A Budapesti Hírlap október 18-i lapszáma az Osztrák-Magyar Monarchia megreformálására – és megmentésére – tett utolsó kísérletekről, valamint a birodalom egyre zűrzavarosabb helyzetéről számolt be.

Ausztria-Magyarország egyelőre hiába várja Wilson válaszát

A Krónika aktuális válogatása a Budapesti Hírlap 1918. október 16-i számának cikkei alapján próbálja meg érzékeltetni a Wilsonhoz intézett jegyzéket követő – egyszerre óvatos optimizmussal és feszültséggel teli – várakozást, amely az Osztrák-Magyar Monarchia vezető köreiben uralkodott a nagy háború utolsó őszén.