Identitásválasztások és impériumváltások (1918-1919)

Bártfa városa 1919-ben csehszlovák ellenőrzés alá került, majd részévé vált a születő északi utódállamnak. Ki hogyan reagált az impériumváltásra, és milyen identitásmintázatok olvashatók ki az egyes polgárok döntéseiből? Szeghy-Gayer Veronika írása.