A Népszava Miskolc visszafoglalásáról

A csehszlovák csapatok ugyan május elején bevonultak Miskolcra, de hiába jelentette ki a csehszlovák politikai megbízott, hogy a város megszállása „végleges, mert amit ők egyszer karddal elfoglaltak, az az övék és ezen a tényen nem fog változtatni semmiféle párisi békekonferenciázás, vagy wilsoni elvek”, a magyar Vörös Hadsereg május 20-án visszafoglalta fontos ipari központot. A Népszavában Gyetvai János és Kéri Pál számoltak be az eseményekről, az utóbbi részletes tudósításban ismertetve a hadicselekményeket.

Hírek 1919 februárjából

A Tolnai Világlapja 1919. február 22-én megjelent 8. számának egyik fényképén cseh katonák állnak a komáromi Duna-hídon. A felvétel tanúsága szerint a cseh csapatok Komáromnál is elérték a Dunát, a leendő magyar–csehszlovák államhatárt. A napilapok azonban már több mint egy hónapja beszámoltak Komárom cseh(szlovák) birtokbavételéről – a Budapesti Hírlap január 11-én tudósított az egy nappal korábbi cseh bevonulásról –, február második felében pedig már arról írtak, hogy javában zajlik a megszállt területeken való berendezkedés. A Délvidéken mindeközben sztrájk bontakozott ki, Erdély határán pedig egyre erősebbé vált a folyamatosan előnyomuló román csapatokkal szembeni fegyveres ellenállás.