Saját kiadású kötet:

Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Budapest, 2018, MTA BTK. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 2.) 348 o.

Juhász Balázs: Trianon és az olasz diplomácia: Dokumentumok a békeszerződés előkészítéséről 1919-1920. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 1.), 188 o.

Zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest. A forrásszövegeket válogatta, az idegen nyelvű szövegeket fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Zeidler Miklós. 1. kiadás: 2017, MTA BTK TTI, 2., javított kiadás: 2018, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 311 o.

Simon Attila (szerk.): Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatár kijelöléséhez (1918-1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 3.), 229 o.

Révész Tamás: Nem akartak katonát látni? - A magyar állam és hadserege 1918-1919-ben. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 4.), 289 o.

Glant Tibor (szerk.): Az Egyesült Államok útja Trianonhoz - Az Inquiry és Magyarország jövője, 1917-1918. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 5.), 272 o.

L. Balogh Béni (szerk.): Románia és az erdélyi kérdés 1918-1920-ban. Dokumentumok. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 6.), 258 o.

Ablonczy Balázs (szerk.): Úton – Menekülés, mobilitás, integráció Közép-Európában és Magyarországon az első világháború után. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2020. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 7.), 188. o.

Hornyák Árpád (szerk.): Szerb iratok a trianoni békeszerződésről. Dokumentumok. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 8.)

Umemura Yuko – Wintermantel Péter (szerk.): Trianon és a japán diplomácia. Magyar vonatkozású japán diplomáciai dokumentumok, 1914–1923. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 9.)

Murber Ibolya: Nyugat-Magyarországtól Burgenlandig, 1918-1924. Határtörténetek az első világháború után. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2021. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 10.), 184 o.

Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 11.), 156 o.

Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 12.), 364 o.

Romsics Gergely:Összeomlás és útkeresés, 1917–1920. A magyar külpolitikai gondolkodás útjai. Budapest: HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2023. (Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 13.), 664 o., ISBN: 978-963-416-403-6

 

Kooperációban/társkiadásban készült kötet:

Demeter G. – Szulovszky J. (szerk.): Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. MTA BTK - DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Budapest-Debrecen, 2018. 334 o.  ISBN 978-963-416-132-5

Kunt Gergely – L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 468 o.

Rapaich Richárd: Antant-ellenőrzés Magyarországon. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Juhász Balázs. Szeged, 2019, Meritum, 668 o.  

Ablonczy Balázs: Ismeretlen Trianon. Az összeomlás és a békeszerződés történetei, 1918–1921. Budapest, 2020, Jaffa Kiadó. 271 o.

Bukovszky László – Simon Attila – Szeghy-Gayer Veronika: Kassától Košicéig. Molnár Miklós-emlékkönyv. Budapest–Somorja, 2020, Fórum Kisebbségkutató Intézet–Bölcsészettudományi Kutatóközpont.

Ablonczy Balázs: Трианонский мирный договор 1920 года : Факты, легенды, домыслы. Szentpétervár, Oroszország, 2020, Nestor-Istoriya. 168 o.

Simon Attila: Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig. Budapest-Somorja, 2021, Fórum Kisebbségkutató Intézet-Bölcsészettudományi Kutatóközpont. 248. o. 

Ablonczy Balázs: Száz év múlva lejár? Újabb Trianon-legendák. Budapest, 2022, Jaffa, 216 p. ISBN: 978 963 4755 80 7 

Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Budapest, 2022, Ludovika Egyetemi Kiadó, 416 p. ISBN: 978-963-531-692-2

Ablonczy Balázs – Hatos Pál – Nagy Szabolcs – Szeghy-Gayer Veronika – Zahorán Csaba (szerk.): Trianon enciklopédia. Szerzők: Hatos Pál, Fodor János, Anka László, L. Balogh Béni, Ress Imre, Szarka László, Hahner Péter, Ablonczy Balázs, Demeter Gábor, Hornyák Árpád, Pollmann Ferenc, Zahorán Csaba, Zeidler Miklós, Turbucz Dávid, Főcze János, Pók Attila, Fejérdy András, Bódy Zsombor, Révész Tamás, Jeszenszky Géza, Segyevy Dániel Zoltán, Pogány Ágnes, Szűts István Gergely, Tóth Imre, Egry Gábor, Juhász Balázs, Berkes Antal, Murber Ibolya, Kósa László, Perczel Olivér, Géra Eleonóra, Kerepeszki Róbert, Gottfried Barna, Popély Árpád. Szeghy-Gayer Veronika, Kövecsi-Oláh Péter, Szécsényi András, Tomka Béla, Vizi Balázs, Péterffy-Cserháti Katalin, Glant Tibor. Budapest, Ludovika Egyetemi Kiadó – Habsburg Ottó Alapítvány, 2023. 324 o. ISBN: 978-963-653-000-6

 

Cikkek, tanulmányok:

Ablonczy Balázs:

Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919-1920. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 4–13. o.

Mária királyné. Románia „titkos fegyvere”. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 32–33. o.

Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 38–39. o.

Napok Neuillyben: Barkóczy György, Popovics Sándor, Teleki Pál. In: Kunt Gergely – L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 402–425. o. (forrásközlés)

Székely identitásépítés Magyarországon a két világháború között. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda, 2018, Csíkszereda Kiadóhivatal. 467–485. o.

A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között. Rubicon, 2018. 3-4. sz. 174–181. o.

„Ti, akik jóban-rosszban utolsó lehelletig magyarok vagytok”. A magyar zsidóság az 1918-as összeomlásban és forradalomban. Szombat, 2018 október, 32–34. o.

Mi lett volna, ha nincs Trianon? Rubicon 2018. 10. sz. 18–28. o.

Menni vagy maradni? Az 1918 utáni távozás és a helyben maradás motívumai az emlékiratokban. Pro Minoritate, 2018/tél 77–99.

Száz év után. A Magyar Tudományos Akadémia Lendület-Trianon 100 Kutatócsoportjának kutatásairól. Új Nézőpont, 2019. 6 (2). 63–70. o.

Az alezredes. Ki is volt valójában Fernand Vix? In: Búr Gábor (főszerk.): Az Eiffel-torony árnyékában. Majoros István 70 éves. Budapest, 2019, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. 15–25. o. ISBN: 9789634891673

Menekülő tárgyak. „Műtárgymentés” Magyarországon 1918-1920 között. Múzeumcafé 75–76. (2020), 51–79. o.

Kérészállam, interregnum, wilsonizmus. Az átmeneti államok kategóriái. Rubicon 2020. 4. sz. 4–7. o.

„Kétéltűek”? A Trianon utáni menekülés és annak rajzai a korszak irodalmában. Korunk 2020. 5. sz. 110-122. o.

Száz év után. Magyar külpolitika és a békeszerződés következményei. Rubicon 2020/6-7. sz. 4–11. o.

Gyulafehérvár 1918. Erdély hajdani székvárosa és a román nemzetgyűlés. Rubicon 2020/6-7. sz. 50-59. o.

A párizsi békekonferencia és a Tanácsköztársaság. In: Ligeti Dávid, Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 109–119. o.

Trianonról - 100 év múltán. Bevezető (Romsics Ignáccal). Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 725–726. o.

Százéves adósság. A Lendület Trianon 100 Kutatócsoport eredményeiről. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 786–794. o.

“It is an Unpatriotic Act to Flee”: The Refugee Experience after the Treaty of Trianon. Between State Practices and Neglect. The Hungarian Historical Review 2020, vol. 9., no. 1., pp. 69–89.

Guest editor: Trianon: Collapse 1918–1921, thematic issue of The Hungarian Historical Review 2020, vol. 9., no. 1.

Težnje po neodvisnosti. Nekatere značilnosti madžarske zunanje politike med leti 1918 in 1920. In: Peter Štih, Kornelija Ajlec, Attila Kovacs (ur.): "Mi vsi živeti ščemo"Prekmurje 1919: okoliščine, dogajanje, posledice. Ljubljana, 2020, Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti, 209–223. ISBN: 9789612824297.

After One Hundred Years: The “Trianon 100” Research Group of the Momentum Program of the Hungarian Academy of Sciences. Hungarian Studies Review 2019–2020, vol. XLVI–XLVII., pp. 75–88.

„Maradtunk volna ott, ahonnan jöttünk!” Magyar menekültpolitikák 1918 és 1924 között. In: Császtvay Tünde (szerk.): Metszéspont. Tanulmányok Trianon 100. évfordulóján. Budapest, 2021, Magyar Nemzeti Múzeum, 37–51. ISBN: 978-615-5978-35-7.

Nach hundert Jahren. Der Friedensvertrag von Trianon vom 4. Juni 1920. Ungarn-Jahrbuch 36 (2020) Friedrich-Pustet-Verlag, Regensburg, 2021, 51–62.

Selmec–Győr–Salzburg. Szitnyai Zoltán menekülés-elbeszélései. Arrabona 58. (2020), 315–324.

„Székely fiúk” – Az Erdély-kultusz magyarországi hálózata, 1920-1970. In: Boka, László; Biró, Annamária (szerk.): Értelmiségi karriertörténetek, kapcsolathálók, írócsoportosulások 4. Nagyvárad-Budapest:, 2021, reciti–Partium Kiadó. 213-236.

Bleiben oder gehen? Lehrer im Komitat Hunyad 1918/19 In: Márta, Fata–Olivia, Spiridon (szerk.): Das Ende des ersten Weltkrieges und seine Folgen im Donauraum. Tübingen, 2022, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde 26-40.

Lutheránus háló?: Szepesi menekültek a trianoni Magyarországon, atlo.team, (Koloh Gáborral közösen) https://atlo.team/lutheranus-halo/, (2022)

Kérészállam - Egy fogalom lehetséges megközelítései. In: Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Budapest, 2022, Ludovika Egyetemi Kiadó. 19-32. 

Bencsik Péter:

The new borders as local economic possibility? The case of post-1920 Hungary, European Review of History: Revue européenne d'histoire 2020. 27:6, pp. 763–784. DOI: 10.1080/13507486.2020.1753661

Állami érdek vs. nemzeti érdek. Territorializálódás Magyarországon a 20. század első negyedében. Szeged: MTA−SZTE−ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport, 2020. (HistGlob Working Paper; 1.), 25 o.

Koncepciós per a gazdagparasztok ellen 1920-ban. Trianon100 Blog, 2020.

Bittera Éva

Hajas Antalné naplója. Trianon arcai, 99–110. o.

A nyugat-magyarországi helyzet arisztokrata szemmel: Batthyányné Coreth Mária Terézia, lánya, Batthyány Lujza és Esterházy Mária feljegyzései. Trianon arcai, 393–401. o.

Bódy Zsombor:

Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 34–37. o.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég 2017. 3. sz. 5–29. o.

Gyár és földbirtok a Nagy Háborúban és az összeomlásban. Századok, 2018. 6. 1261–1292. o.

Élelmiszer-ellátás piac és kötött gazdálkodás között a háború és az összeomlás idején. In: Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után: Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Budapest, 2018, MTA BTK TTI. 151–194. o.

A magyar társadalom az első világháború és Trianon után. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 761–773. o.

Glant Tibor:

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 1917-ben. Korunk (Kolozsvár), 2017. február. 11–21.

Glant Tibor-Juhász Balázs-Ablonczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok, 2018. 6. sz. 1321–1352. o.

Segélyezés és politika. A kétoldalú amerikai–magyar kapcsolatok kialakítása 1919-ben. Századok, 2020. 3. sz. 495–518. o.

Tudományos béke. Az amerikai béke-előkészületek és Magyarország. Rubicon 2020. 6–7. sz. 76–91. o.

Győri Róbert:

A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 62–67. o.

Trianon and its aftermath: British geography and the 'dismemberment' of Hungary, c. 1915–c. 1922. Scottish Geographical Journal, Vol. 135, 2019. 1–2. (with Charles W. J. Withers)

Trianon és a brit földrajz I. Földrajzi Közlemények, 2020. 2. sz. 201–220. (Charles W. J. Withersszel)

Trianon és a brit földrajz II. Földrajzi Közlemények, 2020. 3. sz. 294–310. (Charles W. J. Withersszel)

Burgenland vagy Nyugat-Magyarország: az osztrák és magyar földrajztudomány érvei. Arrabona, 2020. 58. sz. 325-344. (Jankó Ferenccel)

Burgenland or West-Hungary: The aspirations and limits of Austrian and Hungarian geography, 1918-1938. Journal of Historical Geography, 2022. 77. sz. 25-37. (Jankó Ferenccel)

Hornyák Árpád:

Marko Protić szerb ortodox esperes emlékei az 1918. novemberi szabadkai impériumváltásról. Trianon arcai, 300–314. o.

A Baranya-bajai Szerb-Magyar Köztársaság. 1921. augusztus 14–21. Rubicon 2020. 4. sz. 26–33. o.

A magyar–jugoszláv határ megvonása. Korunk 2020. 5. sz. 36–47. o.

Ahol nem érvényesültek a trianoni békeszerződés rendelkezései – a délszláv csapatok által megszállt területek kiürítése, 1920–1921. Bácsország 2020. 2. sz. 27–30. o.

Juhász Balázs:

Impériumváltás: az olasz hatalom megjelenése és kiépülése az Osztrák–Magyar Monarchia egykori területein. Újkor történelmi portál, 2019.

L’Ungheria nell’assetto imperiale allo scoppio della pace. In: Roberto Parrella (szerk.): Guerra e pace: Da Vittorio Veneto al nuovo ordine globale. Canterano, 2019, Aracne editrice S.r.l. 161–172. o.

Carità pelosa. Gli aiuti italiani all’Ungheria post-asburgica, Nuova Antologia Militare, 2020. 1. sz. Fasc. 4. 137–150. o.

L. Balogh Béni

Trianon arcai. Naplók, visszaemlékezések, levelek. Szerkesztette, az előszót és a jegyzeteket írta: Kunt Gergely ‒ L. Balogh Béni ‒ Schmidt Anikó. Budapest, 2018, Libri Kiadó ‒ Magyar Nemzeti Levéltár.

A föderalizmustól az egyesülésig ‒ Alexandru Vaida Voevod és Nagy-Románia megteremtése. Pro Minoritate 2018. Nyár, 15‒27. o.

Erdély Nagy-Romániában, 1918‒1919. Új Szó 2019. április 6‒7. 14‒15. o.

„Romániának oda kell adni Erdélyt”. A magyar‒román határ kijelölése a békekonferencián. Korunk, 2020. 5. sz. 14‒24. o.

Erdély megszerzése ‒ Románia és az erdélyi kérdés 1918‒1920-ban. In: Románia és az erdélyi  kérdés 1918‒1920-ban. Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta L. Balogh Béni. Bölcsészettudományi Kutatóközpont ‒ Történettudományi Intézet, Budapest, 2020, 9‒66. o.

A Dnyesztertől a Tiszáig. Román célok a párizsi békekonferencián. Rubicon 2020/6‒7. sz. 60‒67. o.

Mészáros Andor

Tarczay Gizella naplója. In: Kunt Gergely ‒ L. Balogh Béni ‒ Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri Kiadó ‒ Magyar Nemzeti Levéltár, 50–78. o.

Murber Ibolya:

Az osztrák és a magyar válságkezelés 1918–1920. Hasonlóságok és különbségek a közös birodalom összeomlását követően. Századok, 2018. 6. sz. 1293–1320. o.

A posztimperiális átmenet Nyugat-Magyarországon 1918-1922. In: Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Budapest, 2022, Ludovika Egyetemi Kiadó. 226-244. 

Nagy Szabolcs:

A Székely Hadosztály. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 40–51.

Az 1916-os erdélyi betörés egyes hatásai a háromszéki nemzetiségi együttélésre
Belvedere Meridionale (ISSN: 1419-0222) (eISSN: 2064-5929) XXIX: (3) 33–41. o. (2017)

A Székely Hadosztály. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború: Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda: Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 82–98. o.

Révész Tamás:

1918: az erőszak éve. Rubicon, 2017. 7–8. sz. 14–23.

For the 'freedom and unity' of Carinthia? New perspectives on the military remobilization in the Carinthian borderland war (1918-1919). In: First World War Studies 2017. 7:3. 265–286. o. Paper: https://doi.org/10.1080/19475020.2017.1333018  

Nemzeti vagy vörös? A Vörös Hadsereg mozgósítása 1919-ben. Rubicon 2019. 4. sz. 18–25. o.

Post-war Turmoil and Violence (Hungary). In: 1914–1918, online. International Encyclopedia of the First World War. Berlin, 2019, Freie Universität Berlin. 

Tőrdöfés? Az Osztrák–Magyar Monarchia Hadseregének Felbomlása 1918 őszén. In: Hermann Róbert - Ligeti Dávid (szerk.): 1918  A Nagy Összeomlás. Budapest, 2019, Országház Könyvkiadó. 95–114. o.  

Baltikum. Államok, katonák, katonaállamok. Rubicon 2020. 4. sz. Online plusz. 

Előre a Szlovák Tanácsköztársaságért? A felvidéki hadjárat. Rubicon 2020. 6–7. sz. 120–127. o.

Az ezeréves hazáért? A Tanácsköztársaság sikeres mozgósítása 1919 májusában. In: Ligeti Dávid ‒ Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 141–160. o.

Egy új hadsereg? A Károlyi-kormány katonapolitikája osztrák-magyar összehasonlításban. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 738–748. o.

A National Army Under the Red Banner? The Mobilisation of the Hungarian Red Army in 1919. Contemporary European History 31 : 1 pp. 71-84. , 14 p. (2022)

The Land of Peace? The 1921 Borderland Conflict of Burgenland in the International Context. Südost-Forschungen 79 : 1 pp. 124-149. , 26 p. (2021)

Soldiers in the Revolution : Violence and Consolidation in 1918 in the Territory of the Disintegrating Kingdom of Hungary. Hungarian Historical Review: New Series of Acta Historica Academiae Scientiarium Hungaricae 10 : 4 pp. 737-767. , 31 p. (2021)

Lajtabánság: katonaállam erőszak nélkül? In: Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Budapest, 2022, Ludovika Egyetemi Kiadó. 262-281. 

Romsics Gergely:

Carlo Moos. Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie. Vienna: Böhlau Verlag, 2016. Austrian History Yearbook, Vol. 49. (April 2018). 321–323. o.https://doi.org/10.1017/S0067237818000474

1918: Der Ausgangspunkt ungarischen aussenpolitischen Denkens im 20. Jahrhundert. Der Donauraum - Zeitschrift des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. 62. évf. Elfogadva, közlés alatt.

A magyar külpolitika útkeresése, 1919–1923. Korunk 2020. 5. sz. 85–99. o.

Külpolitikai gondolkodás a magyarországi Tanácsköztársaságban. Sic Itur ad Astra 2020, 70. sz., 31–104. o.

Kényszer szülte állandóság. A magyar külpolitikai tervezés visszatérő elemei 1918 októbere és 1920 nyara között. In: Fodor Fanni (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések VII. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2020. 23–41. o. 

Külpolitikai gondolkodás Trianon árnyékában. In: Császtvay Tünde (szerk.): Metszéspont. Tanulmányok Trianon 100. évfordulóján. Budapest, 2021, Magyar Nemzeti Múzeum, 23–35. ISBN: 978-615-5978-35-7.

Towards Negative Possession of Identity. In: Anna-Mária Bíró (ed.): Populism, Memory and Minority Rights. Central and Eastern European Issues in Global Perspective. Leiden-Boston, Brill Nijhoff, 2018. 89–129. o.

Sárándi Tamás:

Tanácsköztársaság a végeken. Szatmárnémeti 27 napja. In: Ligeti Dávid ‒ Vörös Boldizsár (szerk.): „... minden édenek neve vad poklokat büvöl…” A Magyarországi Tanácsköztársaság. Budapest, 2020, Országház Könyvkiadó. 217–234. o.

Konszolidáció után konszolidáció. Szatmárnémeti közigazgatásának változásai 1918–1924 között. In: L. Balogh Béni (szerk.): Trianon és a magyar közigazgatás. Budapest, 2020, Magyar Kormánytisztviselői Kar – Magyar Nemzeti Levéltár. 69–86. o.

Simon Attila:

Simon Attila: Kassa három megszállása. Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017. 4. sz. 569–590. o. 

Az 1918–19-es államfordulat első heteiről Losoncon, Rimaszombatban és Rozsnyón. Fórum Társadalomtudományi Szemle 2021. 2. sz. 17–32. o.

Internationalism or National Separatism. The Relationship Between Košice Social Democracy and Czechoslovakia. In: Burkhard Olschowsky ‒ Piotr Juszkiewicz ‒ Jan Rydel (szerk.): Central and Eastern Europe after the First World War. Berlin ‒ Boston: De Gruyter ‒ Oldenbourg, 2021. 125‒134. o.

Szeghy-Gayer Veronika:

Faragó Ödön színházigazgató az 1918–1919-es kassai impériumváltásról. Trianon arcai, 272–291. o.

Államfordulat és az újrastrukturálódó helyi elit Bártfán 1918 és 1924 között. Századok, 2018. 6. sz. 1215–1236. o.

Le renouvellement des élites locales dans les villes de Slovaquie orientale, 1919–1923. Párizs INALCO, 2018. június 14–16. Konferencia címe: Approches locales de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois. (conference paper)

Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester. 2018. október 9. Somorja. Konferencia címe: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919. Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek, 1918/1919. A Magyar-szlovák Történész Vegyes Bizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Szlovák Történelmi Társulat és a Fórum Kisebbségkutató Intézetének tudományos konferenciája.

Violence against civilians in Košice after the creation of Czechoslovakia, Bécs, 2018. December 12. Konferencia címe: Years of Violence, The First World War and its Aftermath in Austria and Hungary 1914–1920. Bécsi Collegium Hungaricum és Ludwig Boltzmann Institut.

Zbierka dokumentov Miklósa Molnára o štátnom prevrate v Košiciach v rokoch 1918–1919. In: Pavlovič, Richard; Tokárová, Lucia (szerk.): Na ceste k slovenskej štátnosti. Bratislava, Štátny archív v Košiciach, 2018. 99–113. o.

Civilek elleni erőszak Kassán: Az első csehszlovák megszállás hónapjai (1918.december-1919. június). In: Müller, Rolf; Takács, Tibor; Tulipán, Éva (szerk.) Terror 1918-1919 : Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó, (2019) pp. 53–83. o.

Eljött a csehszlovák "republika". Múlt-kor 2020. nyár 50–57. o.

Veronika Szeghy-Gayer, Csaba Zahorán, Miklós Mitrovits, György Lukács B.: 1920 in the Memory of Central Europeans: A Regional Panorama. Central European Horizons 2021. I. pp. 3–18.

Szűts István Gergely:

Elűzöttek. Menekültek, optánsok, vagonlakók. Rubicon 2017. 7–8. sz. 52–61. o.

Egy káplán patriálásai, 1919-1922 in: Pro Minoritate 3. 2017. 32–43. o.

Aradi menekültek Csonka-Magyarországon: Priegl László levelezése. In: Trianon arcai, 426–441. o.

Optálási jegyzőkönyvek mint a trianoni menekültkérdés forrásai. Századok 2018. 6. sz. 1236–1260. o.

A selmecbányai Bányászati és Erdészeti Főiskola könyvárának költözései 1918 után. Múzeumcafé 75–76. (2020), 123–141. o.

Flüchtlingsfrage und Staatsbürgerschaft in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg bis 1924. Zeitschrift für Ostmitteleuropa Forschung 2021. 1. pp. 31–54.

Vallasek Júlia: 

Gyógyítható-e a Té-szindróma? Trianon alakváltozatai a kortárs magyar prózában. Pro Minoritate 2018/tél 100–130. o.

Lefele igazodj! Térképzetek a trianoni változást tematizáló magyar regényekben. Erdélyi Múzeum 2021. 3. 81–88. o.

Zahorán Csaba:

Változó Székelyföld (bevezetés). (Patakfalvi Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017. 5. sz. 85–89. o.

A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017. 5. sz. 107–145. o.

Rúzs és bocskor. Román-magyar történetek 1919-ben. Rubicon 2017. 7–8. sz. 24–31. o. (Ablonczy Balázzsal)

Sorscsapásokról tárgyilagosan. Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Budapest: Helikon, 2018. (recenzió) Regio 2018. 4. sz. 259–268. o.

Reciklált történelem - a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. AETAS, 2019/1. 18–37. o.

Utopias in the Shadow of Catastrophe: The Idea of Székely Self-determination after the Collapse of Austria-Hungary (Bárdi Nándorral). In: Angela Ilić, Florian Kührer-Wielach, Irena Samide, Tanja Žigon (szerk.): Blick ins Ungewisse. Visionen und Utopien im Donau-Karpaten-Raum 1917 und danach. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2019. 73–93. o.

Erdély elvesztése 1918–1947 [The loss of Transylvania 1918–1947]. By Ignác Romsics. Budapest: Helikon, 2018. 452 pp. Hungarian Historical Review 2019. 1. sz. 245–247. o.

"Addig a békesség, mig szomszéd akarja". Trianon és a magyar-szomszéd viszony napjainkban. Történelmi Szemle 2019. 4. sz. 731–743. o.

Útkereső történészek. Megjegyzések egy lezáratlan eszmecsere margójára. Történelmi Szemle 2019. 4. sz. 777–788. o. (Romsics Gergellyel)

Egy meg nem született ország. Székelyföld önrendelkezése 1918-tól napjainkig. Rubicon 2020. 4. sz. 44–53. o.

Nagy-Románia születése. Rubicon 2020. 6–7. sz. 68–75. o.

Trianon párhuzamos emlékezetei: A történelmi Magyarország felbomlása a rendszerváltás utáni szlovák és román történetírásban. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 774–785. o.

Az együttélés vége. A nemzeti önrendelkezés érvényesülése 1918–1921 között a történelmi Magyarország területén. In: L. Balogh Béni – Majtényi György – Mikó Zsuzsanna – Szabó Csaba (szerk.): Az együttélés történelme: nemzetiségi kérdés Magyarországon. Budapest, 2020, Magyar Nemzeti Levéltár, 193–210. o.

Mérlegen a „Nagy Egyesülés”. Vita 1918-ról és Románia utóbbi száz évéről. Történelmi Szemle 2020. 4. 641–666. o. (Főcze Jánossal)

Évszázados párhuzamok. Érdekvédelem és nemzetépítés száz éve és napjainkban. In Nagy Levente–Ábrahám Barna–Kulcsár Beáta–Miskolczy Ambrus (szerk.): Közösség, egylet, nemzet: politika és társadalom a magyar és román történelemben a középkortól a jelenkorig. Szépirodalmi Figyelő Alapítvány, 2020. 215–249. o.

"A megérdemelt Trianon". Trianon a magyar és szomszéd köztudatban. In: Fodor Fanni (szerk.): Nagy Imre és kora. Tanulmányok, forrásközlések VII. Budapest, Nagy Imre Alapítvány, 2020. 11–22. o. 

"Aféra Historie Sikulů": Spory mezi státním a menšinovým-regionálním narativem v Rumunsku. In: Krzysztof, Nowak; Józef, Szymeczek (szerk.): Historia ojczysta i regionalizm na pograniczach. Cieszyn-Český Těšín, 2020. 131-148. o.

Csinta Samu: Információs háború Erdélyért. Beszélgetés Zahorán Csaba történésszel. In: Csinta Samu: Por alatt parázs: Beszélgetések életről, világról. Sepsiszentgyörgy, 2020, H-Press Kft. 76-87. 

Veronika Szeghy-Gayer, Csaba Zahorán, Miklós Mitrovits, György Lukács B.: 1920 in the Memory of Central Europeans: A Regional Panorama. Central European Horizons 2021. I. pp. 3–18.

Feltérképezett Trianon. BUKSZ 2021. 1. sz. 43-51. o.

Marie Antoinette fekete hollója. Roman Holec: Trianon – triumf a katastrofa. [Trianon – diadal és katasztrófa.] Marenčin PT, Bratislava, 2020. 256 oldal. (recenzió) Regio 2021. 2. sz. 279-296. o.

Živá výročí  1918-2018 a 1920-2020: připomínání konce a začátku v Rumunsku a Maďarsku. Studia Historica Brunensia 2021/2. (68.) Masaryk University Press. 305–339. 

Revizionizmus minden sarkon. A "Trianon, Trianon!" című könyvről (recenzió) trianon100.hu 2021.

Nemzeti aranykorok térképei. Évfordulós falitérképek Csehszlovákiáról és Nagy-Romániáról. trianon100.hu 2022.

A bajkeverő Magyarország és az ártatlan Szlovákia. A trianoni évszázad egyik szlovák olvasata. (recenzió) trianon100.hu 2022.

Egy nap - 2020. június 4. In: Karolina Kaczmarek–Paweł Kornatowski–Marcin Lewandowski–Kinga Piotrowiak-Junkiert (eds.): A Different Look at Trianon. Discourse, Culture, History. Wydawnictwo Rys, Poznań, 2022. 13-32.

Mi volt az a csehszlovakizmus? Egy nemzet- és állameszme évszázados története. (recenzió) trianon100.hu 2022.

"A semleges székely állam létesítése világkényszer". A Székely Köztársaság terve és a székely önrendelkezés kérdése 1918-tól napjainkig. In: Szeghy-Gayer Veronika - Zahorán Csaba (szerk.): Kérészállamok. Átmeneti államalakulatok a történelmi Magyarország területén (1918-1921). Budapest, 2022, Ludovika Egyetemi Kiadó. 114-163. 

Amikor tényleg hálás az utókor. Henri Mathias Berthelot centenáriumi kultusza Romániában. trianon100.hu 2022.

Háború a "Nagy háború" után. Román album az 1919-es magyar-román konfliktusról. (recenzió) trianon100.hu 2022.

Koronázás Gyulafehérváron. Az 1922-es koronázási ünnepség századik évfordulója. trianon100.hu 2022.

A modern Románia 2018-as mérlege. Tanulmánykötet a centenáriumi Romániáról. (recenzió) trianon100.hu 2023.

Nemzeti és nemzetállami ünnepek, gesztusok és ellengesztusok. Az első világháború végének és a trianoni békeszerződés aláírásának centenáriuma a szlovák, román és magyar emlékezetpolitikában 2018–2020 között. Történelmi Szemle 2023. 2. sz. 317–325. o.

Zeidler Miklós:

A magyar békedelegáció naplói. Múlt-Kor, 2018. nyár. 12–17.

A Nemzetek Szövetsége Székelyföldön. Részlet Erik Colban 1923. évi útinaplójából. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmányok az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerkesztette: Orbán Zsolt. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 427–466.

Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. 3., jav. kiad. Budapest, Osiris, 2020. 960 o.

A revíziós gondolat. Pozsony, Kalligram, 2020. 391 o. (Utánnyomás kis korrekciókkal.)

Traktat pokojowy w Trianon z 1920 r. Tłum. Szymon Brzeziński. wSieci Historii 2020. 5–6. sz. 51–53. o.

A párizsi magyar békedelegáció törekvései – különös tekintettel Erdélyre. Korunk 2020. 5. sz. 61–72. o.

Trpký mier. Trianonská mierová zmluva a Maďarsko. Historická revue 2020. 6. sz. 38–43. o.

A trianoni béke. Szerződés vagy diktátum? Rubicon 2020. 6–7. sz. 12–27. o.

A békeszerződés aláírása. Rubicon 2020. 6–7. sz. 34–49. o.

A trianoni béke megalkotása. Magyar Tudomány 2020. 6. sz. 749–760. o.

A Daniélou-misszió. Századok 2020. 4. sz. 675–724. o.

Külpolitika és revízió – mindent vissza? In: A Horthy-korszak vitatott kérdései. Budapest, Kossuth, 2020. 175–196. o.