Menekültek és menedékük


A Trianon 100 MTA–Lendület Kutatócsoport céljai között kezdettől szerepel a trianoni menekültek számának megállapítása. Koloh Gábor...
2023. 05. 30.

A modern Románia 2018-as mérlege


2018-ban, majd az azt követő években egymás után jelentek meg Romániában az 1918-as „Nagy Egyesülés” – vagyis a román nemzet egy...
2023. 04. 26.

A Horthy-korszak eredetmítoszának egyik utolsó változata


A trianoni békeszerződés megkötésétől szinte a második világháború befejezéséig tartó közel negyed évszázadot ugyan főként Horthy...
2023. 01. 15.

Egy megéléstörténet


Az ego-dokumentumok történeti relevanciája abban rejlik, hogy megismerhetjük a szubjektív múltat is – vagyis a történelem fontos...
2022. 11. 30.

Koronázás Gyulafehérváron


Október közepén látványos rendezvények töltötték meg élettel a dél-erdélyi Gyulafehérvár (Alba Iulia) erődjét. A több napos...
2022. 11. 15.

Amikor nincs állam


2022. szeptember 26-án mutatták be a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Ludovika Egyetemi Kiadó gondozásában megjelent...
2022. 10. 25.

Háború a „Nagy háború” után


A bukaresti Monitorul Oficial (a román Hivatalos Közlöny) kiadója reprezentatív albumot jelentetett meg 2019-ben, az első...
2022. 08. 03.

Amikor tényleg hálás az utókor


Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója alkalmából nemcsak a „Nagy Egyesülést”, vagyis a román nemzeti egységet megvalósító...
2022. 07. 20.

Az utolsó tanulmány


Oplatka András történeti esszéje a trianoni békeszerződésről, illetve a béke előzményeiről és következményeiről.
2022. 06. 02.

Olvasói revizionizmus (2. rész)


A Magyarság a későbbiekben is folytatta az olvasók által beküldött javaslatok közreadását, amelyek – ahogy a szerkesztők fogalmaztak...
2022. 05. 24.

Olvasói revizionizmus


Bár a trianoni békeszerződést a magyar közvélemény szinte egységesen elutasította, a revízió nyílt követelése az 1920-as évek elején...
2022. 05. 24.

Útlevél a "hontalanoknak"


Száz éve vezették be a „hontalanok” dokumentumát, a híres norvég diplomatáról és sarkkutatóról elnevezett Nansen-útlevelet....
2022. 05. 18.

Elmondani az összeomlást


Egy száraz adminisztratív aktacsomó is rejthet csodálatos újdonságokat. 1920 májusában, egy hónappal a trianoni békeszerződés...
2022. 04. 27.

Mi volt az a csehszlovakizmus?


Magyarország szomszédságában több államszövetség is létezett (Csehszlovákia, Jugoszlávia, a Szovjetunió), amelyek közül - eredeti...
2022. 03. 08.

A trianoni határok előképei?


Az első világháborúban az Osztrák–Magyar Monarchia hadvezetése hadműveleti területeket alakított ki a birodalom mindkét felében. A...
2022. 03. 02.

Nemzeti aranykorok térképei


Magyarországon több térképes kiadvány is napvilágot látott a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulója alkalmából, de...
2022. 01. 23.

A berlini optáns – Grosschmid (Márai) Sándor


Ami az iratok vagy a hivatalnok szemszögéből nézve csupán egy banális adminisztratív ügynek tűnhet, gyakran emberi sorsokat...
2022. 01. 12.

A bajkeverő Magyarország és az ártatlan Szlovákia


A trianoni békeszerződés Szlovákia számára is fontos történelmi mérföldkő, amely azóta is hatással van a magyar–szlovák...
2022. 01. 02.

Az államfordulat mikrotörténetei


Miként zajlott le az államfordulat a kassai pénzügyigazgatóság mikromiliőjében? Erről szól kollégánk, Szeghy-Gayer Veronika „Tost...
2021. 12. 20.

Az átmenet bizonytalansága


Kollégánk, Simon Attila hamarosan megjelenő „Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig” című...
2021. 08. 26.

A románok Budapesten


A román történeti tudatban sajátos kép él az 1919-es magyar–román háborúról. Munkatársunk ezt vizsgálta meg a Historia Special...
2021. 08. 09.

Menekülés Kis-Amerikából


A dévai és szászvárosi tanárok impériumváltást követő pályájának elemzése után Ablonczy Balázs, kutatócsoportunk vezetője ezúttal a...
2021. 07. 12.

A Ruhr-vidéki lengyelek a háború után


Az első világháborút követően gazdát cserélt területeken maradt nemzeti kisebbségek helyzete és státusza nemcsak Magyarország és...
2021. 07. 04.

Revizionizmus minden sarkon


2020-ban vaskos tanulmánykötet jelent meg Kolozsváron „Trianon, Trianon! A revizionista politikai mitológia egy évszázada” címmel. A...
2021. 05. 31.

A Bánáti Köztársaság


1919 novemberében Sir George Clerknek bizonyos dél-magyarországi, a bácskai és bánáti svábok képviselőiként fellépő személyek egy...
2021. 05. 12.

Nyugtalan határ 1923-ban


A határőrizeti szervek feladatainak Trianon után is fontos részét képezte a határesemények (más szóval határincidensek) észlelése és...
2021. 05. 05.

Tanári pályák Erdélyben 1918 után


Ablonczy Balázs, kutatócsoportunk vezetője a dévai tanári pályákat bemutató írását követően azt vizsgálja meg, hogy a szászvárosi...
2021. 04. 28.

Nyerészkedés vagy túlélés?


Fixl Antal német nemzetiségű pinkamiskei lakost 1920 januárjában országon belüli csempészet vádjával állították bíróság elé. A...
2021. 03. 04.

Tizennyolc férfi 1918-ban


„Dévára 1918. december közepén vonultak be a román csapatok, és a berendezkedő román közigazgatás hamarosan hozzálátott az...
2020. 11. 15.

Száz éve ratifikálták a trianoni békeszerződést


A trianoni békeszerződés 1920. november 15-i elfogadása előtt a Teleki-kormány fontos rendelkezést hozott. A békeszerződés...
2020. 11. 14.

összesen: 112 db | 30 db/oldal

1 2 3 4