A berlini optáns – Grosschmid (Márai) Sándor


Ami az iratok vagy a hivatalnok szemszögéből nézve csupán egy banális adminisztratív ügynek tűnhet, gyakran emberi sorsokat...
2022. 01. 12.

A bajkeverő Magyarország és az ártatlan Szlovákia


A trianoni békeszerződés Szlovákia számára is fontos történelmi mérföldkő, amely azóta is hatással van a magyar–szlovák...
2022. 01. 02.

Az államfordulat mikrotörténetei


Miként zajlott le az államfordulat a kassai pénzügyigazgatóság mikromiliőjében? Erről szól kollégánk, Szeghy-Gayer Veronika „Tost...
2021. 12. 20.

Az átmenet bizonytalansága


Kollégánk, Simon Attila hamarosan megjelenő „Az átmenet bizonytalansága. Az 1918/1919-es impériumváltás Pozsonytól Kassáig” című...
2021. 08. 26.

A románok Budapesten


A román történeti tudatban sajátos kép él az 1919-es magyar–román háborúról. Munkatársunk ezt vizsgálta meg a Historia Special...
2021. 08. 09.

Menekülés Kis-Amerikából


A dévai és szászvárosi tanárok impériumváltást követő pályájának elemzése után Ablonczy Balázs, kutatócsoportunk vezetője ezúttal a...
2021. 07. 12.

A Ruhr-vidéki lengyelek a háború után


Az első világháborút követően gazdát cserélt területeken maradt nemzeti kisebbségek helyzete és státusza nemcsak Magyarország és...
2021. 07. 04.

Revizionizmus minden sarkon


2020-ban vaskos tanulmánykötet jelent meg Kolozsváron „Trianon, Trianon! A revizionista politikai mitológia egy évszázada” címmel. A...
2021. 05. 31.

A Bánáti Köztársaság


1919 novemberében Sir George Clerknek bizonyos dél-magyarországi, a bácskai és bánáti svábok képviselőiként fellépő személyek egy...
2021. 05. 12.

Nyugtalan határ 1923-ban


A határőrizeti szervek feladatainak Trianon után is fontos részét képezte a határesemények (más szóval határincidensek) észlelése és...
2021. 05. 05.

Tanári pályák Erdélyben 1918 után


Ablonczy Balázs, kutatócsoportunk vezetője a dévai tanári pályákat bemutató írását követően azt vizsgálja meg, hogy a szászvárosi...
2021. 04. 28.

Nyerészkedés vagy túlélés?


Fixl Antal német nemzetiségű pinkamiskei lakost 1920 januárjában országon belüli csempészet vádjával állították bíróság elé. A...
2021. 03. 04.

Tizennyolc férfi 1918-ban


„Dévára 1918. december közepén vonultak be a román csapatok, és a berendezkedő román közigazgatás hamarosan hozzálátott az...
2020. 11. 15.

Száz éve ratifikálták a trianoni békeszerződést


A trianoni békeszerződés 1920. november 15-i elfogadása előtt a Teleki-kormány fontos rendelkezést hozott. A békeszerződés...
2020. 11. 14.

„Csapataink tegnap óta Budapesten vannak”


„Az 1919. augusztus 4-i diadalmas budapesti bevonulás kétségtelenül a román katonai sikerek és egyben a román nemzetépítés...
2020. 11. 13.

Száz éve történt


1920. szeptember 3-án Berzence község külterületén a csendőrség megállított két, búzát szállító csurgósarkadi parasztgazdát és velük...
2020. 11. 04.

Szlovákia és a Trianon-évforduló


Kutatócsoportunk tagja, Szeghy-Gayer Veronika összefoglalta, mi minden történt a szlovák közéletben és szakmai diskurzusban a...
2020. 10. 15.

Trianoni határtérképek online


A Lechner Tudásközpont Alaphálózati és Államhatárügyi Osztálya, az Arcanum Adatbázis Kft., a Trianon 100 Kutatócsoport és az ELTE...
2020. 09. 25.

Osztozkodás a győztesek közt II.


A Maros, a Tisza, a Duna és a dél-erdélyi hegyvidék által közrefogott, mintegy 35 ezer négyzetkilométer kiterjedésű történelmi...
2020. 08. 14.

Osztozkodás a győztesek közt I.


A történelmi Magyarország északkeleti része, a ma túlnyomórészt Ukrajnához tartozó Kárpátalja nagyjából az Ungvár–Munkács–Nagyszőlős...
2020. 08. 07.

Georeferált etnikai térképek


„Ezek a térképek méretük és ritkaságuk miatt eddig jobbára nem voltak elérhetőek teljes terjedelemben a világhálón. A térképek...
2020. 07. 30.

Megállapodás a török béke árnyékában


A történelmi Magyarországból nemcsak a szomszéd országoknak jutott zsákmány: kisebb területeket Lengyelország, Fiume városát pedig...
2020. 07. 24.

A Drávától a Marosig


A trianoni Magyarország határainak kijelölését elemző cikksorozata újabb részében Timár Gábor a belgrádi egyezmény következményeiről...
2020. 07. 17.

Eltolt hármaspontok, furcsa vasutak és kettős települések


A trianoni szerződés értelmében megtörtént részletes határmegállapítás a többi határszakaszhoz képest a magyar–román határon okozta...
2020. 07. 10.

A Dunától a Csarondáig


A trianoni szerződés a határ összesen több száz kilométeres szakaszát vízfolyásokon jelöli ki. A leghosszabb a dunai határszakasz,...
2020. 07. 02.

Kongresszus az internálótáborban


Simon Attila írása egy különleges eseményről számol be, amelyre a Tanácsköztársaság fennállása alatti zaklatott időszakban került...
2020. 06. 09.

Belső viszályok


A Felvidék csehszlovák megszállásának kevéssé ismert mozzanatát jelentik a megszálló hadseregen belüli konfliktusok, amelyek közül a...
2020. 06. 05.

Miért pont Trianon?


Ablonczy Balázs, a Trianon 100 Kutatócsoport vezetőjének írása az index.hu-n.
2020. 06. 04.

Magyarország elutasított védelmezője?


A trianoni békével kapcsolatos számtalan folklorisztikus történet közül az utóbbi időben kapott lábra az, amely arról szól, hogy a...
2020. 05. 30.

A kivétel, minden szempontból


A Trianon után kialakult négy határszakaszból („Cseh-Szlovákország”, „Szerb-Horvát-Szlovén Állam”, Románia és Ausztria) az utóbbi...
2020. 05. 29.

összesen: 96 db | 30 db/oldal

1 2 3 4