Menekültek


Az alábbi adatbázis Dékány István: Trianoni árvák című könyvéhez készült, annak DVD-mellékleteként meg is vásárolható. A szerző, a Noran Libro Kiadó és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja valamint az MTA-Lendület Trianon 100 Kutatócsoport együttműködése tette elérhetővé az internet-felhasználók számára.
Keresés: Honnan: Hova:
Név  ↓ Foglalkozás  ↓ Honnan  ↓ Hova  ↓ Mikor  ↓ Családtagok  ↓ Forrás  ↓ Megjegyzés
Horváth Viktor vasutas Pozsony Mosonmagyaróvár 1921 Szűcs Emília (feleség, háztartásbeli), 5 gyerek (Emília, Győző, László, Vilmos, ismeretlen nevű lány, aki a győri raktárvárosban mostoha körülményei között betegedett meg és hunyt el) személyes közlés A család rövid mosonmagyaróvári tartózkodás után a győri vagonvárosban kapott elszállásolást közel két évig, majd a győri tisztviselőtelepen kaptak egy egyszobás lakást.
özv. Major Jánosné, szül. Szabadi Róza postamesternő Écska Budapest 1920 nyara 1 kiskorú gyerek, Major Erzsébet személyes közlés Fél évig laktak vagonban a Nyugati pályaudvaron.
Halm Iván tanuló Zsombolya Tát 1921 Dr. Halm Antal (apa), Dr. Halm Antalné Petry Carola (anya), Halm Tibor (testvér) személyes közlés
Halm Tibor tanuló Zsombolya Tát 1921 Dr. Halm Antal (apa), Dr. Halm Antalné Petry Carola (anya), Halm Iván (testvér) személyes közlés
Dr. Halm Antalné Petry Carola háztartásbeli Zsombolya Tát 1921 Dr. Halm Antal (férj), Halm Tibor (gyermek), Halm Iván (gyermek) személyes közlés
Dr. Halm Antal adóügyi jegyző Zsombolya Tát 1921 Dr. Halm Antalné Petry Carola (feleség), Halm Tibor (gyermek), Halm Iván (gyermek) személyes közlés
Dr. Pálffy József ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921-1922 felesége (Ács Julianna) és két gyermekük (Pálffy Sára és Pálffy Zoltán) személyes közlés
Mondok Lajos MÁV tisztviselő Ungvár [Ung] Kisújszállás Konta [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921 tele felesége, Mondok Lajosné (szül. Ráthonny Borbála) és gyermekeik: Julianna, Rózsa, Lajos, Sándor, József, Károly, Ferenc személyes közlés Vagonban laktak egy ideig.
Blázsik Ferenc MÁV alkalmazott Fiume [Fiume] Szekszárd [Tolna] Blázsik Ferencné és családtagok (Blázsik Ilona, Blázsik Károly Blázsik Piroska) személyes közlés
Molnár Dániel postatisztviselő Kassa [Abaúj-Torna] Budapest felesége, Molnár Dánielné (szül. Steuer Georgina) és 2 gyermekük: Molnár Zoltán György és Molnár Dániel személyes közlés A csehszlovák államra való eskütétel visszautasítása miatt azonnal elbocsátották. Hosszú ideig a Nyugati pályaudvaron éltek, vagonban.
Dr. Simon István ügyvéd Alsójára [Torda-Aranyos] Budapest 1921 felesége és gyermeke személyes közlés
Dr. Kosáry János tanár, zeneszerző, zongoraművész Selmecbánya [Hont] Budapest 1919. április Richter Eleonóra (Réz Lola, feleség) és gyermekeik: Kosáry Domokos és Kosáry Judit személyes közlés A családot (kb. egy héttel a Bányászati ás Erdészeti Akadémia előtt) 24 órás határidővel utasították ki (állítólag halálos fenyegetés mellett), annyi holmival, amit kézben magukkal tudtak vinni.
Dietrich Mihály katona 2 (felesége Röszler Vilma és lánya Dietrich Vilma személyes közlés (mozdonyfűtőként szökött át a határon, Szegeden beállt a Nemzeti Hadseregbe, családja később követte)
Phillip Mária és családja Pancsova [Torontál] Budapest, Keleti pu. környéke nincs dátum 9 gyerek személyes közlés (6 évig vagonban, később Pestszentlőrincen kaptak lakást)
Dr. Pálffy József és családja ügyvéd Kolozsvár [Kolozs] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921-1922 3 (Ács Julianna, Pálffy Sára és Pálffy Zoltán) személyes közlés
Aranyi Adorján és családja pénzügyminiszteri főtanácsos Nagyenyed [Fehér] Szolnok közelében [Jász-Nagykun-Szolnok] nincs dátum 4 (Aranyi Adorjánné szül. Papp Kornélia, Aranyi Irma Kornélia és Aranyi Erzsébet) személyes közlés (kb. 1,5 évig vagonban)
Zsuzsits Kornélné htb Pöstyén [Nyitra] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.02.08 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsuttig Zoltán körjegyző Magyarmajdány [Torontál] Magyarmajdán [Torontál] 1922.01.30 1 Szegedre érkezett menekültek
Zsutak Balambér Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsurkovakil Kálmán géplakatos Belgrád [Szerbia] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Zsurka János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.03.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsurek Mária tanuló Eperjes [Sáros] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.26 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsulevity Jakab börtönőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.05.25
Zsuga Sándorné Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zsuft Albert postás Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zsögön Rácz Mihály tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zsögön Rácz Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zsótér Flórián pályaőr Temesvár [Temes] Mindszent [Csongrád] 1921.07.12 2 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsótér Flórián vasutas Temességa [Nincs adat] Mindszent [Csongrád] 1921.06.29 4 Lökösházára érkezett menekültek
Zsitvay Győző jegyző Búrszentpéter [Pozsony] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.04 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Zsittney Rezső irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Zsíros Bálint földmíves Végvár [Temes] Budapest 1921.06.29 1 Lökösházára érkezett menekültek
Zsirkay János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése c. napló 1929. VI. 15. - 30.
Zsirkay János erdélyi székely menekült Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.02 Szegedi Napló
Zsima József bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.07.26 2 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zsilavecz Lajos igazgató-tanító Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Zsilák jános asztalos Arad [Arad] Gyoma [Békés] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zsiláb Urbán Mihály postatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.03.24
Zsigmondy Zsigmond hivatalnok Kassa [Abaúj-Torna] Szeged [Csongrád] 1921.09.02 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsigmondovics Aladár mozdonyvezető Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.442/919 sz. rendelvénnyel
Zsigmond Olga polgári-iskolai tanárnő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond László munkás Lugos [Krassó-Szörény] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zsigmond Józsefné htb Gyalu [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Zsigmond Józsefné tanár neje Nagykároly [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsigmond Józsefné htb Kissármás [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.03 7 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zsigmond József tanító Septér [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsigmond József ny. tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond Ernő százados Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zsigmond Endre díjnok Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zsigmond Antal állampénztári főb. Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsidó Gyula vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zsiday Ferenc művezető Marosvásárhely [Maros-Torda] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1920.10.09 10 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zsemberi István Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Zsembéri András pályaőr Zimony [Szerém] Kelebia [Bács-Bodrog] 1922.01.28 4 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsembera Lajos Párkánynána [Esztergom] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zselezny Károlyné htb Abrudbánya [Alsó-Fehér] Vecsés [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.20 1 Szolnokra érkezett menekültek
Zselezny István kárpitos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 4 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zsárta Gyula esztergályos Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Zsarkó Antal gépész Lupény [Hunyad] Ismeretlen [Németország] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zsámbokréti Aladár és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Zsámboki József pályaőr Újvidék [Bács-Bodrog] Nagyharsány [Baranya] 1922.05.30 3 gyerek Menekültek ügyeinek Központi vezetősége. 1919-1924. (125 dob.)
Zsámbok (Zsámbók) Illés cipész Nagykanizsa [Zala] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsámbok (Zsámbók) Illés cipész Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsámbó Andrásné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (Segélyben részesül), 48 éves
Zsámbéky Ferenc szolgabíró Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Zsakay János kalauz Igló [Szepes] Hatvan [Heves] 1921.05.09 7 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zsákay István géplakatos Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zsákai Lajos vasesztergályos Szabadka [Bodrog] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.27 1 Szegedre érkezett menekültek
Zságár Mátyás lakatos Izsép [Baranya] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 3 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Zsadányi Ferenc váltókezelő Putinci [Szerbia] Nagyatád [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Zsadányi Ferenc váltókezelő Putinci [Szerbia] Csurgó [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 20. 027/919 sz. rendelvénnyel
Zygmontowicz Béla irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Zwölfer Jenő tanuló Versec [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.16 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zwitzli Ilona gépírónő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zweshal Adalberta nővér Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zwerina József MÁV hivatalnok Tövis [Alsó-Fehér] Marcali [Somogy] 1920.07.02 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zvedrovits Pál pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Zvara Márton állomás málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Bánréve [Gömör és Kis-Hont] 1921.09.02 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Zuska Mihály Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zunft Albert postás Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Zumpft Albert posta ellenőr Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zumbeczky Ferenc lámpakezelő Ópiski [Hunyad] Lökösháza [Arad] 1921.11.04 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zugyi F.-né magánzó Fogaras [Fogaras] Jászladány [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.29 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zuggó János kocsirend Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.17 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Zudor János tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zuba György munkás Arad [Arad] Mezőhegyes [Csanád] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zrupkó János vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.14
Zrupkó János fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 9 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zrupka János fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 9 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zrinyi Rozália htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Kaposvár [Somogy] 1921.03.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zrinyi István mozdonyfűtő Karlovac [Zágráb] Celldömölk [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zrinyi Ferenc fűtőházi munkás Karlovac [Zágráb] Celldömölk [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zrinszky József v.fék Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.05 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Zöldi Sándor építész-rajzoló Déva [Hunyad] Szeged [Csongrád] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zöldhegyi Béla és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Zöld Sándor iskolaigazgató Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Zöld Margit htb Bácsfalu [Brassó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.05.01 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zöld Margit hivatalnoknő Brassó [Brassó] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) VI..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Zöld Géza MÁV kezelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zögenyi A. András tisztviselő Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zovics Márton kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.06.01 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Zoványi Miklós egy. hallg Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.12 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zommer Béla orvostan hallg Igló [Szepes] Budapest 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Zombori Teréz postamester Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.22 1 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zombori Emilné főispán neje Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zomárthy Ferenc MÁV elöljáró Arad [Arad] Püspökladány [Hajdú] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zólyomi József előfűtő Sárbogárd [Fejér] Szigetvár [Somogy] 1921.06.21 (MOL 18-1924/4347.)
Zoltán György napszámos Homoród [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Zoltán Ferenc postafőtiszt Arad [Arad] Budapest 1920.08.25 6 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Zolai Dezső borbélysegéd Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.29 Szegedre érkezett menekültek
Zohar Miklós kárpitos Arad [Arad] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zogan Lajos tanuló Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly posta főfelügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly posta főellenőr Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.09.28 6 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zobay (Zol/Zolb) Károly postaellenőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.27 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zlad Gyula tanuló Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Zitta Nándor tanító Vinkovci [Szerém] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.762/919 sz. rendelvénnyel
Ziska Tamás fékező Temesvár [Temes] Rákoskeresztúr [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.16 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Ziska Tamás fékező Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 4 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Zirza Dezsőné tanítónő Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zimmermann Jakab orvos Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zimmermann Gyula egy. hallg Oravicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Zimán Adolf állomás felvigyázó Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Zilicze Antal református lelkész Pécs [Baranya] Balatonföldvár [Somogy] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Zilahi Sebess Andrásné tisztviselő neje Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zilahi Kiss Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.23 Budapesti Hírlap
Zigler Ferenc bányász Lupény [Hunyad] Ismeretlen [Németország] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Ziegler Gyula Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Ziegler Gyula mozdony felv. Szatmárnémeti [Szatmár] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.10 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zeyerhoffer Margit postatiszt Lugos [Krassó-Szörény] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.02.25 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Zevocky János raktárnok Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.11.08 6 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Zerola Mihály váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.11.14
Zérczy Menyhért pályazr. Temesnagyfalu [Temes] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 6 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Zeöke Károly magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.07
Zentsak Sándorné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1921.12.05 2 Szolnokra érkezett menekültek
Zenták Imre fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.01.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Zenták Imre mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Zenkó József nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Zengraef (Zengrof) József állami tisztviselő Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zengraef (Zengrof) József állami tisztviselő Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zengrád József tisztviselő Lippa [Temes] Budapest 1920.11.16 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Zempőt József állami tisztviselő Lippa [Temes] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zemplény Nándorné htb Szatmárnémeti [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.09.19 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Zempléni Antal tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zembory Ignác pék Fogaras [Fogaras] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zema József bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zelts Antal őrmester Szatmárnémeti [Szatmár] Bábolna [Komárom] 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zelman József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Zelincs Antal szíjgyártó Szatmárnémeti [Szatmár] Bábolna [Komárom] 1920.10.07 9 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zelenka Árpád Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Zelenák János állomás málházó Vágváralja [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 2 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zelén Angela Mária-nővér Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zele Gáspár vonatmálházó Igló [Szepes] Füzesabony [Heves] 1921.07.12 2 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Zekány Károly vonatfékező Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zejk Domokos orvostan hallg Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.13 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zeisel Lajos villanyszerelő Kudzsir [Hunyad] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.03.22 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Zeiler János vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zei Szilveszter ny. váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.08.06 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Zefferovits János járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Kaposvár [Somogy] 1920.08.15 6 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zeffer István főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] Nincs dátum (15-1922/54368.) "B" listás menekült vasutas
Zeffer István főellenőr Huszt [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.03.17 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Zeemann György asztalos Petrozsény [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1920.07.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Zechmeister Lajos vonatási segédtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919.04.04
Zecha Egonné htb Brassó [Brassó] Budapest 1921.12.05 4 Szolnokra érkezett menekültek
Zdroba János Nagyvárad [Bihar] Kokod [Nincs adat] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zdánszky (Zsdanszky) László posta főtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.28
Zdánszky (Zsdanszky) László posta főtanácsos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.26 6 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zchuschwendel Lipót órás Kolozsvár [Kolozs] Velence [Fejér] 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Zboray Sándor kőmíves-segéd Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Zavoki Gyula Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.10.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zavicza Márton vonatkísérő Ismeretlen [Ismeretlen] Szigetvár [Somogy] 1921.12.12 (MOL 18-1924/4347.)
Zavarkó A.-né tiszthelyettes neje Nagyszalonta [Bihar] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Zaubek József főkocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.26
Zatoschil Károly tanuló Vajdahunyad [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Záray Ödönné htb Déva [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 1 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Zárai Ödönné htb Déva [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zappe Péter községi jegyző Vizesd [Torontál] Budapest 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zandy Gizella tanárnő Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Zanathy Ferenc irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 22.917/919 sz. rendelvénnyel
Zámbor János kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Gyula [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Zámboki János váltókezelő Magyarigen [Alsó-Fehér] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.05 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Zámbó Miklós főerdőőr Arad [Arad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zám Miksa v. állam-pénztári tiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.04 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Zalezsák Imre vonatfékező Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zaler Zoltán tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zalányi Farkasné állami tanítónő Nagyenyed [Fehér] Nagymaros [Hont] 1921.02.19 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zalánffy Jenő magántisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.04.28 Győri Hírlap
Zala Kálmán főmozdonyvezető Fiume [Fiume] Szombathely [Vas] 1919 (21-1923/21423.)
Zakorán András munkás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 6 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Zaklin Vilmos állomás felvigyázó növendék Zágráb [Zágráb] Sárvár [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Zakariás Sándor egy. hallg Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zakariás Józsefné százados neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Zakariás József tanár Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.19 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zakariás József pénzügyi titkár Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zakariás Ferenc felvigyázó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zákány Károly Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Zaka Sándor építő Petrozsény [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Zajzon Zoltán pénzügyi főtanácsos Brassó [Brassó] Kunszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Zajzon Adél leánygimnáziumi tanár Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Zajcik Róbertné Nagyvárad [Bihar] Székesfehérvár [Fejér] 1920.12.02 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zajacsi Lajos egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zajácz Lajos medikus Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 7 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Zaicsek (Zaitsek) József bányahivatalnok Petrozsény [Hunyad] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 1 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Zaicsek (Zaitsek) József bányász Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.07 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zahumenszky Ferenc váltókezelő Pozsonyszőllős [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 3 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Zahocz Imre MÁV főellenőr Óbecse [Bács-Bodrog] Szatymaz [Csongrád] 1921.04.16 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Zahiczky Gyula vasöntő Kudzsir [Hunyad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Zahar Dániel lakatos Máramarossziget [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.11.30 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Zahár András fékező Hátszeg [Hunyad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.21 6 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Zagyva Lajos v.fék Ópiski [Hunyad] Báránd [Bihar] 1921.07.26 Menekült kartonok (123 dob.)
Zagyva Lajos vasutas Ópiski [Hunyad] Báránd [Bihar] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Zagyva József pályaőr Banica [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Zagyva József vasúti altiszt Banica [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Zágoni József lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Zacsevics József mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Sátoraljaújhely [Zemplén] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Zacsek Imre távírdai főtiszt Beregszász [Bereg] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.04.29 5 Erdélyi Hírek 28. szám
Zacher Katalin htb Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Zácher Jenőné főhercegi rc. c. neje Kistapolcsány [Bars] Piliscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] III..21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Zacher Béla Kolozsvár [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Zachariás József mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.02.06
Zábori József gazdálkodó Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Würz István tanító Székelyvécke [Udvarhely] Budapest 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Würtz Ádámné irodafőtiszt neje Máramarossziget [Máramaros] Sopron [Sopron] 1921.03.25 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Wünberger József fonómester Temesvár [Temes] Bécs [Ausztria] 1921.09.07 5 Lökösházára érkezett menekültek
Wurtz János MÁV lakatos Temesvár [Temes] Kaposvár [Somogy] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Wunderlich Vilmos előmunkás Szabadka [Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1918.12.15 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Wukelics Árpád irodakezelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Wotreng Mihály jegyzői írnok Ókeresztúr [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.22 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Wolty Dezső és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wolszky Győző gazdasági iskolai tanár Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Wollonsch József főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.02.07 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Woller Rezső ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1919.07.10 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Wolframm Győző tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wolfram (Wolfran) Mátyás tisztviselő Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.09.04 1 Békéscsabára érkezett menekültek
Wolfram (Wolfran) Mátyás állami tisztviselő Arad [Arad] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Wolf Márton cipész Versec [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 8 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wolf János piarista tanár Privigye [Nyitra] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.12.18 Szobra érkezett menekültek
Wolf János vasutas Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Wolf János postatisztviselő Perjámos [Torontál] Budapest 1920.12.20 5 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Wolf János posta alkalmazott Perjámos [Torontál] Budapest 1920.11.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Wolf György gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.01.23
Wolaszinovics Mária tanítónő Eperjes [Sáros] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.27 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wochad Károly művezető Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wizi Gyula tanító Pancsova [Torontál] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.13 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Wittman József postamester Szeghegy [Bács-Bodrog] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.11.26 2 Szegedre érkezett menekültek
Wittich József kúriai bíró Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.17 6 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wittich István mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Wisnyofszky Lujza pénztárkezelő Fiume [Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 60.846/919 sz. rendelvénnyel
Wirth Béla tanító Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Wintermantel József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Winter János gazdasági akadémiai hallg Nagyzsám [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek
Winogradszky Olivér Arad [Arad] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.20 2 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Winkovics Lajos fakereskedő Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Winkner István bányaraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Gyöngyös [Heves] 1921.12.12 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Winkler Gusztáv ékszerész Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wingundorf Ferenc vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Kálkápolna [Heves] 1922.02.27 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Wingert Mária magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Windháber Rezső grafikus Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek igazolás alatt
Willinger József tisztviselő Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Willinger Jánosné orosz hadifogoly neje Stájerlakanina [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wieser Erzsébet htb Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wiesenbach Henrik szabó Nagyvárad [Bihar] Újvidék [Bács-Bodrog] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Wiesel Dávidné detektív neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wienerberger Árpád tanuló Nagybánya [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Wiegermann Frigyes szabó Nagykikinda [Torontál] Dévaványa [Békés] 1920.07.05 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wettstein József váltókezelő Jankovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.821/919 sz. rendelvénnyel
Weth Alajos ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1922.03.22 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weszely Ádám szobafestő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Weszelovszky Károlyné tanítónő Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Weszelovszky Károly ellenőr Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 54.665/919 sz. rendelvénnyel
Wesselényi Ida Tenke [Bihar] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Wesinger Hajnalka tanítónő Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Werther Mór gyárigazgató Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Wersanszky J. bányamunkás Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1920.06.18 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Werner Olga tanuló Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Werkner Róza Mezőtelegd [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Szabadság c. nagyváradi újság
Welmann Emilné htb Nagyvárad [Bihar] Székesfehérvár [Fejér] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Wellmann Géza főbíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.03 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Wellis (Wellisch) Sámuel állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.06.23
Wellis (Wellisch) Sámuel állomás elöljáró Rovisce [Belovár-Körös] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Welle Olivér tanár Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Welle Olivárné tanítónő Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Welle tanár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.16 2 Az Ujság
Welker György ház- és nyomdatulajdonos Cservenka [Bács-Bodrog] Budapest 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek
Weixner János egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiter Józsefné polgári iskolai tanár Brassó [Brassó] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszman (Weiszmann) Árpád fogtechnikus Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszman (Weiszmann) Árpád fogtechnikus Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Weiszenburger György lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weiszberger Antal tiszthelyettes Máramarossziget [Máramaros] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weiszberger A.-né tiszthelyettes neje Nagysáp [Esztergom] Ostffyasszonyfa [Vas] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Róza varrónő Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Weisz Miksa vonatfékező Varasd [Varasd] Pápa [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár 9896 sz. rendelv-el
Weisz Mihályné hajóstiszt neje Segesvár [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Weisz Margit hivatalnok Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Weisz Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Weisz Konrád vak Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Weisz József főraktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Celldömölk [Vas] 1921.06.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weisz Jenő Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.05.07 Friss Hírek hódmezővásárhelyi újság
Weisz Jenő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Weisz Herbert egy. hallg Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek
Weisz Emmánuel tisztviselő Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Weisz Bernát tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Árpád mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Weisz Ármin ügynök Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.08.31 Szegedre érkezett menekültek
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weisz Albert kereskedő Balázsfalva [Alsó-Fehér] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Weisz Ágoston főmozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 4 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Weisz Ágoston főmozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Veszprém [Veszprém] 1921.07.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Weisz Adolfné cipész neje Szatmárnémeti [Szatmár] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Weissel Sámuel főellenőr Zágráb [Zágráb] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.836/919 sz. rendelvénnyel
Weiser Béláné postafőtiszt neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Weiser Alfréd Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Weiser Alfréd főtanácsos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.17 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weisenzell Ede főművezető Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Weinstock Fülöp órás Nagyvárad [Bihar] Budapest Nincs dátum 4 Egyedileg felkutatottak
Weinrich Berta és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Weinrich Berta távirdai ellenőr Nagyvárad [Bihar] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Weinreeb Imre tanuló Ivánd [Torontál] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Weiner Géza ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Weind Róbert Arad [Arad] Budapest 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weinberger Sándor Tenke [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Weinberger György vésnök Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Weinberger Albert asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Tisztaberek [Szatmár] 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wein (Wenk) Gyula főerdőtanácsos Nagybánya [Szatmár] Hegyeshalom [Moson] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Wein (Wenk) Gyula erdőfőtanácsos Nagybánya [Szatmár] Hegyeshalom [Moson] 1920.10.03 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Weimann Nándorné festőművész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Weigl Margit Temesvár [Temes] Debrecen [Hajdú] 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Weich Paula varrónő Nagyszentmárton [Nincs adat] Bécs [Ausztria] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Weiber Adorján táborszernagy Pozsony [Pozsony] Budapest III..21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Wecler Antal ellenőr Ogulin [Modrus-Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 13.180/919 sz. rendelvénnyel
Wecker Izsák szabó Bród [Horvát-Szlavónország] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) IX..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Wechtel Bertalan és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Wéber Lajos telekkönyvvezető Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.26 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Wéber Konrád mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Wéber Károly ellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.16
Wéber Károly bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Weber György százados Kassa [Abaúj-Torna] Gödöllő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.13 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Weber Géza főellenőr Fiume [Fiume] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Wéber Flóris gyógyszerész Árkod [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Weber Ernő állomás felvigyázó Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz. rendelvénnyel
Weber Anni nevelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Jaegendorf [Csehszlovákia] 1921.01.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Weber Ádám kalauz Zágráb [Zágráb] Győr [Győr] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Wébel János szabómester Cservenka [Bács-Bodrog] Székesfehérvár [Fejér] 1922.02.03 3 Szegedre érkezett menekültek
Watter István kalauz Baja [Bács-Bodrog] Érsekcsanád [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.02 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Wattay József kir. főügyész helyettes Kassa [Abaúj-Torna] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Watki Géza rendőrségi tisztviselő Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.11.19 2 Szegedre érkezett menekültek
Wassermann Izsó műegy. hallg Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wasner Sándor diák Arad [Arad] Budapest 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wascher Johanna pesztonka Lugos [Krassó-Szörény] Graz [Ausztria] 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Warcska Róbert pék Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.06.14 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Wanderlik Konrádné Lugos [Krassó-Szörény] Veszprém [Veszprém] 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wanderlik Ferenc tisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Veszprém [Veszprém] 1920.07.05 6 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Wanderlich Ferenc Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése XIV. napló 1930. V. 9. – 1930. V. 31.-ig
Walther János Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.05.07 Friss Hírek hódmezővásárhelyi újság
Walther Győző csendőr tiszthelyettes Pancsova [Torontál] Kiszombor [Torontál] Nincs dátum 2 MENEKÜLTEK KÖNYVE
Waltersdorfer Salamon ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi főműhely) 1919 Magyar Országos Levéltár 1186/919. 9.IV. sz. rendelv.
Walter Ferenc irodai kézbesítő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Walter Ferenc irodakezelő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz. rendelvénnyel
Walter Albert váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05
Walleth Miklós tanár Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Wallenstein Géza kereskedő Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Wallandt Ilona htb Németpereg [Arad] Hidasnémeti [Abaúj-Torna] 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Waldmann István v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.06.03 3 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Wágnes Sámuel fékező Újvidék [Bács-Bodrog] Miskolc [Borsod] 1921.08.19 4 Szegedre érkezett menekültek
Wagner Sámuel bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Wágner Ottmár kereskedő Újarad [Temes] Budapest 1921.03.21 3 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Wagner Lajos irodakezelő Zágráb [Zágráb] Miskolc [Borsod] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Wagner Krisztina Nagyvárad [Bihar] Schönberg [Németország] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Wágner Károly bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Wagner János tanító Temeskovácsi [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Wagenhoffer M.-né százados neje Torontálalmás [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.02.21 1 Szegedre érkezett menekültek
Wacht Emanuel asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.08.14
Wachel Károly vasgyári hivatalnok Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vynati Károly állomás felvigyázó Szabadka [Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.08.04 1922. VI. 30. után menekültek
Vüty Simon géplakatos Temesvár [Temes] Budapest 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vusinszky József MÁV hivatalnok Brassó [Brassó] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vusinszky családjával vasutas Brassó [Brassó] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.14 Brassói Lapok
Vukov Béla aljegyző Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vukner Péterné htb Petrozsény [Hunyad] Gyöngyös [Heves] 1921.12.20 3 Szolnokra érkezett menekültek
Vuich György tanító Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.761/919 sz. rendelvénnyel
Vuchner Péter bányaraktárnok Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vrenk Ernő tanító Vinkovci [Szerém] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 26.125/919 sz. rendelvénnyel
Vrba Leona timorházai állami elemi iskolai tanítónő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.02.12 Győri Hírlap
Vranna Jánosné csendőr tiszthelyettes neje Zenta [Bács-Bodrog] Kisszállás [Bács-Bodrog] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vranik Károly mérnök Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vranics István vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Nagyatád [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Vrábely Gyula igazgató-tanító Belovár [Belovár-Körös] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár (16.766/919. sz.)
Vrabecs Erzsébet htb Arad [Arad] Tótkomlós [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vörös Károly és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vörös Károly MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 4 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Vörös József szabó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vörös János fékező Fiume [Fiume] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 60.846/919 sz. rendelvénnyel
Vörös János igazgató-tanító Novidalj [Verőce] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Vörös Gyula főkalauz Segesvár [Nagy-Küküllő] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.25 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vörös Gyula főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.16
Vörös Ferenc főmozdonyvezető Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1920.10.17 Pesti Hírlap
Vörös Ferenc raktárnok Eszék [Verőce] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1918.11.23 Heti jelentés (1919. jan. 18.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Vörös Ferenc raktárnok Eszék [Verőce] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 7418/919 sz. rendelvénnyel
Vörös Ferenc vonatfékező Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 58.504/919 sz. rendelvénnyel
Vörös Ferenc vonatfékező Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 9895 sz. rendelv-el
Vörös Béla törvényszéki főjegyző Óbecse [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vörös Alajos pályaőr Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1922.07.24 1922. VI. 30. után menekültek
Völgyesy László Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése IX. napló 1929. X. 21. – 1930. V. 31.-ig
Vozdánszki József állami vízmérnök Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vozáry Aladár gymn. tanár Munkács [Bereg] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Vozáb Kálmán uradalmi számtartó Ötvenes [Arad] Budapest 1921.11.04 1 Lökösházára érkezett menekültek
Votzasik Adél tanítónő Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.08.19 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Voti Ottó gazdasági felügyelő Biharkeresztes [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1920.09.29 4 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Voszatkó Rezső Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Voralcsek János géplakatos Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Volóczi Ferencné cipész neje Arad [Arad] Salgótarján [Nógrád] 1920.06.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Volny József zenész Nagykároly [Szatmár] Miskolc [Borsod] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Volndik Antal molnár Brassó [Brassó] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vollák Zoltán kalauz Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Volch József elnök Brassó [Brassó] Sopron [Sopron] 1920.10.07 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vojtovich Sándor áll. elemi isk. tanító Eperjes [Sáros] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rákóczi Szövetség által menekítésre ajánlott felvidéki személyek. (1921. december 3.)
Vojtai Sándor asztalos Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Vojnics Lukács és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vojnics Jadnics Márk kereskedelmi ügynök Szabadka [Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Vojnár János bányász Petrozsény [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1920.10.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vojnár István Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Esztergom [Esztergom] 1921.05.20-31. 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vojka József lakatos Brassó [Brassó] Budapest 1921.07.12 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vogel Margit postamesternő Felsőbánya [Szatmár] Szentkirályszabadja [Veszprém] 1921.12.21 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vogel Margit postamester Felsőbánya [Szatmár] Szentkirály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.10 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vogel Ferenc p.u.sz. Nagykikinda [Torontál] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vodoschleg Ludmilla nevelőnő Nagyvárad [Bihar] Marburg [Németország] 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vodi János MÁV kalauz Érmihályfalva [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1920.10.19 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Voda Simonné htb Zágon [Háromszék] Szantcza [Nincs adat] 1921.12.05 1 Szolnokra érkezett menekültek
Vochánek Dezsőné tanárné Eperjes [Sáros] Miskolc [Borsod] 1921. 7. 21-26 3 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vlostyán Ferenc vasutas Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1921.09.07 4 Lökösházára érkezett menekültek
Vlaszoty Ödön erdőmester Léva [Bars] Székesfehérvár [Fejér] 1921.12.18 4 Szobra érkezett menekültek
Vlaszák Fülöp géplakatos Petrozsény [Hunyad] Szanda [Nógrád] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vlaszák Antal bányász Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlaszák Alajos bányász Petrozsény [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlasics Ignác mozdonyvezető Vinkovci [Szerém] Pécs [Baranya] 1918.12.09 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Vlasics Guidó tanító Tesöld [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József főkalauz Szabadka [Bodrog] Madaras [Bács-Bodrog] 1921.12.03 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Vlarits (Vlasich/Vlasits) József főkalauz Szabadka [Bodrog] Madaras [Bács-Bodrog] 1921.11.30 4 Szegedre érkezett menekültek
Vlader Matild magánzó Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vja Ernő egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vizi János kazánkovács Zágráb [Zágráb] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Vizér Ilona óvónő Arad [Arad] Örkény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.21 2 Szolnokra érkezett menekültek
Vitus S.-né htb Backamadaras [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vittner Tibor szolga Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.22 7 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vitorla Ignác tanító Marosludas [Torda-Aranyos] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vitkovszki Antal irodakezelő Ópiski [Hunyad] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vitkovics István kovács Gégény [Szabolcs] Homonna [Zemplén] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vitkovics Ferenc magánzó Hosszúfalu [Brassó] Komárom [Komárom] 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vitéz Endre árvaszéki ülnök Lugos [Krassó-Szörény] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 5 Magyarország
Vitéz Beta htb Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.25 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vitéz Árpád családja tanár Lőcse [Szepes] Brassó [Brassó] 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság ideiglenesen
Vitecs Imre tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.01.10 10 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vitálos Sándor ékszerész Brassó [Brassó] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vitális András asztalos Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Viszt Béla írnok Szászrégen [Maros-Torda] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vissinger család Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.03.20 6 Szepesi Lapok c. iglói újság
Viski Ferenc százados Székelykocsárd [Torda-Aranyos] Budapest 1920.06.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Viski Dezső állami iskolaigazgató Csíkszentimre [Csík] Budapest 1920.07.28 4 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Virányi Gusztáv MÁV főellenőr Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Virágháthy Gyula egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Virág Sándor őrmester Szatmárnémeti [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.05 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Virág Sándor kézbesítő Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Virág Rezső forgalmi szolgálattevő Köbölkút [Zala] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Virág Miklósné htb Arad [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.24 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Virág Mihályné magánzó Erdőd [Szatmár] Keszthely [Zala] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Virág Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Virág János szabó Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 5 Hidasnémetire érkezett menekültek
Virág János postaaltiszt Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Virág János kocsivezető Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Virág János postaaltiszt Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Virág István Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Virág Gabriella Nagyvárad [Bihar] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Virág Ferenc fűtő Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 6 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Virág Dezső géplakatos Temesvár [Temes] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.21 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Virág Bella Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Viosz Imre htb. Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Viola Miklós tanító Székelyudvarhely [Udvarhely] Tiszaszöllős [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.11.10 1 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Viola Gábor tanító Székelykeresztúr [Udvarhely] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vintner Emil tanuló Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vinkó István fékező Komárom [Komárom] Szombathely [Vas] 1919 Magyar Országos Levéltár 69.120/919 sz. rendelvénnyel
Vinkler Zoltánné óvónő Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Vinkert János napszámos Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.21 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Viniczay János számellenőr Déva [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Vinczehidy Miklós tisztviselő Nagybecskerek [Torontál] Budapest 1922.01.30 Szegedre érkezett menekültek
Vinczehidy Ernő főjegyző Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.17 Szegedi Friss Újság
Vincze Mária orvostan hallg Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vincze Lajosné htb Déva [Hunyad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vincze Kálmán Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vincze József II. segédfékező Zólyom [Zólyom] Szatmárnémeti [Szatmár] 1919 Magyar Országos Levéltár 58.451/919 sz. rendelvénnyel
Vincze József vonatfékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.08.29 1922. VI. 30. után menekültek
Vincze József vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Újdombóvár [Tolna] 1918.11.20 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Vincze József vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.213/919 sz. rendelvénnyel
Vincze János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vincze István és családja pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vincze István vonatkísérő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest (Kőbánya) 1923.05.30 3 2 vagon
Vincze István vonatfékező Fiume [Fiume] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 8738/919. sz. rendelv.-el
Vincze Imre v. pénzügyi számvizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] VIII..27 3 gyerek Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Vincze Gábor vasúti őr Ópiski [Hunyad] Békés [Békés] 1921.04.05 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vincze Gábor kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1921.03.31
Vincellér Eugénia Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vimman László és családja vonatfelvigyázó Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Vilvert Pál szigyártó Arad [Arad] Bécs [Ausztria] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vilnrotter Gyula vasúti altiszt Petrozsény [Hunyad] Orosháza [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Villim Gyuláné htb Magyarpécska [Arad] Székesfehérvár [Fejér] 1920.10.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Villik Jenő tisztviselő Borossebes [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Villi János géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.09.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Villerák Imre villanyszerelő Arad [Arad] Makó [Csanád] 1920.12.11 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vilk József cukrász Lupény [Hunyad] Dombóvár [Tolna] 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vilhelm Mihály magánzó Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vilhelm M.-né htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Debrecen [Hajdú] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vildcsek Sándor Resicabánya [Krassó-Szörény] Nagykosztolány [Nyitra] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vild Károlyné htb Detta [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.09.14 2 Lökösházára érkezett menekültek
Világi György vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.05.27 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Viktor Kálmánné tisztviselő neje Máriaradna [Arad] Budapest 1920.06.19 5 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Vikovszky József szolga Brassó [Brassó] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vikopál Lajos ny. állomás elöljáró Perjámos [Torontál] Pécel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vigyázó József tanító Baja [Bács-Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.07.05 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vígh Sándor váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vígh István gazdasági akadémiai tanár Kassa [Abaúj-Torna] Emőd [Borsod] 1921.07.12 5 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vígh Gyula Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Vígh György v.fék. Újvidék [Bács-Bodrog] Röszke [Csongrád] 1922.03.07 Menekült kartonok (123 dob.)
Vigh Dezsőné őrnagy neje Lugos [Krassó-Szörény] Csót [Veszprém] 1920.07.05 3 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vígh András MÁV alkalmazott Arad [Arad] Tápiószele [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Víg György vonatfékező Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1922.02.24 1 Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Vieszt Béla bírósági irodatiszt Szászrégen [Maros-Torda] Adony [Fejér] 1921.08.20 6 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Vidra János mb. kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.09.01
Vidovich József hivatalnok Nagyszentmiklós [Torontál] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vidos Malvin gimnáziumi tanárnő Kassa [Abaúj-Torna] Szombathely [Vas] 1921.07.12 Hidasnémetire megérkezett kiutasítottak
Vidor Henrik főmozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 46.945/919 sz. rendelvénnyel
Viditz Kamilla hivatalnoknő Karánsebes [Krassó-Szörény] Bécs [Ausztria] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vider Alfréd főtanácsos Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vidéky Gusztáv tisztviselő Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.24 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vidéki Sándor kalauz Újzsolna [Trencsén] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 42.009/919 sz. rendelvénnyel
Vidéki Géza irodakezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.01.27
Vidakovits Nándor jegyző Ada [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921. 12. 12-18. 5 Szegedre érkezett menekültek
Vidákovics János és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vidák Imre kalauz Zágráb [Zágráb] Budapest (Keleti pályaudvar) 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Vidacs Jolán pénztáros Szőreg [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vida Stefán lakatos-segéd Nagykikinda [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida Sándor altiszt Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Vida Lajos raktárnok Zágráb [Zágráb] Nagyatád [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Vida József cipész Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.09.12 2 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida József mozdonyfűtő Vinkovci [Szerém] Zombor [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár
Vida György kocsis Kanaszo [Nincs adat] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vida Antal mb. kocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.10.01
Vicsli Ferenc gyárimunkás Russzó [Nincs adat] Bajaszentistván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.15 5 Szegedre érkezett menekültek
Viczián Elekné alezredes neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.07.25 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Viczai János fékező Szabadka [Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vicina István fűtő Fülek [Nógrád] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 6 2 vagon
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányatanácsos Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.11.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányaőr Vajdahunyad [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vibach (Vybach/Vyboch) Emil bányaaltiszt Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.10.16 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Viatnicz László evangélikus pap Túrkeve [Jász-Nagykun-Szolnok] Debrecen [Hajdú] 1921.09.19 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vetter (Wetter) Ambrusné magánzó Nagybánya [Szatmár] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Vettel (Vetter) Béla tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vetró József MÁV fűtő Szabadka [Bodrog] Kelebia [Bács-Bodrog] 1921.12.05 3 Szegedre érkezett menekültek
Vétner Béláné főtisztviselő neje Lippa [Temes] Budapest 1920.06.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Veszkán György géplakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Bécs [Ausztria] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Veszely Géza plébános Nagyszombat [Pozsony] Esztergom [Esztergom] 1921.08.18 Szegedre érkezett menekültek
Veszelovszky Pál dohánygyári felügyelő Temesvár [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Veszelovszky kovács Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1920.07.02 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Veszelovszki Géza gyógyszerész Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veszeli Rezsőné MÁV kalauz Belényes [Bihar] Veszprém [Veszprém] 1921.09.08 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vestschik Vilmos gazdatiszt Mosonsenköcz [Nincs adat] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.18 Szegedre érkezett menekültek
Verzsenyi Zsoltné járásbíró neje Arad [Arad] Győr [Győr] 1920.07.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Verzel Jánosné htb Temesvár [Temes] Salgótarján [Nógrád] 1921.08.27 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vértes Vilmos hivatalnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Vértes Ernőné magánzó Bihar [Bihar] Lukácsháza [Vas] 1921.03.25 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vértes Dezső postafőtitszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.09
Vértes András főraktárnok Kassa [Abaúj-Torna] Edelény [Borsod] Nincs dátum Miskolcra menekült vasutasok a Felvidékről (17-1920/17159.)
Vértes Alajos 49 éves felügyelő Ismeretlen [Ismeretlen] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] Nincs dátum (15-1922/53200/I.) "B" listás menekült vasutas
Versenyi Klára egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Versenyi Klára tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Versényi György városi számvevő Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.18 4 Erdélyi Hírek 28. szám
Versendi D.-né magánzó Oroszka [Bars] Miklósvár [Tolna] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vernóczi Géza bányász Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Verner László fuvarvállalkozó Nagykikinda [Torontál] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 6 Hidasnémetire érkezett menekültek
Verner Herz Adolf kovácsmester Nagyvárad [Bihar] Szekszárd [Tolna] 1920.07.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Vermesi Béla bányafelőr Vajdahunyad [Hunyad] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vermes Vince községi jegyző Temesvár [Temes] Budapest 1921.09.29 4 Szegedre érkezett menekültek
Vermes Izsó osztálymérnök Nova Gradiška [Pozsega] Szeged [Csongrád] 1919 Magyar Országos Levéltár 5673/919 sz. rendelvénnyel
Vermes Gyula egy. hallg Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Verkoci István tanuló Alvinc [Alsó-Fehér] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Verhof András bérkocsis Temesvár [Temes] Albertfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 8 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Verestoei (Verestói) Domokos tisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.09 3 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Verestoei (Verestói) Domokos vendéglős Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Veress Sándor felügyelő Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Veress Józsefné százados neje Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Debrecen [Hajdú] 1921.09.08 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veress József tanító Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Orosháza [Békés] 1921.11.10 5 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veress János pénzügyőr Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Veress Ilona cseléd Arad [Arad] Pets (?) [Nincs adat] 1921.08.27 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veress Gusztávné tanár neje Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Veress Gusztávné tanár neje Kolozsvár [Kolozs] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.02.19 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Veress Árpád gyógyszerész Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Veres Sándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.09
Veres Miklós igazgató-tanító Zilah [Szilágy] Budapest 1921.12.20 7 Szolnokra érkezett menekültek
Veres Mihály telekkönyvvezető Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Veres Márton csendőr Ágostonfalva [Nagy-Küküllő ] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Veres József ny. miniszteri tanácsos Nagybánya [Szatmár] Diósgyőr [Borsod] 1921.09.19 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Veres József kazánkovács Ópiski [Hunyad] Komárom [Komárom] 1921.07.26 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Veres József vasutas Ópiski [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veres József Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Veres József műhelylakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Komárom [Komárom] 1921.06.28
Veres József raktárnok Körösmező [Máramaros] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Veres János váltókez Novigrád [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.13 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Veres István váltókezelő Regeteruszka [Abaúj-Torna] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.03.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Veres Imre postaaltiszt Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.09.28 5 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Veres Ilona htb Csíkszereda [Csík] Székesfehérvár [Fejér] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Veres Gyula gyógyszerész Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Veres Ferencné nyomdász neje Szatmárnémeti [Szatmár] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Veres Dezső jogszigorló Brassó [Brassó] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.05.14 1 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Veres Dávid bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Veres Borbála postakiadónő Tülkös [Nincs adat] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Veres Béla pénzügyi fövigyázó Nagysomkút [Szatmár] Nagyecsed [Szatmár] 1920.08.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veres Árpádné aszalos neje Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Veres András csendőr Segesvár [Nagy-Küküllő] Budapest 1920.11.09 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Veres Ákos tanuló Marosvásárhely [Maros-Torda] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Veres Ákos kadett Marosvásárhely [Maros-Torda] Kőszeg [Vas] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Verebes Etelka htb Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Veréb Sándor állomás elöljáró Vrginmost [Zágráb] Jutas [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár (360.010/918 sz.)
Veréb Mihály Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Verber Andor kereskedő Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A szegedi Délvidéki Liga jkv-e az 1920. május 4-én Szabadkáról kiutasított és bántalmazott egyénekről (MOL K26 – 1920 – XLI/ 994 – 7645)
Verbai Lajosné htb Zenta [Bács-Bodrog] Makó [Csanád] 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Venyige Sándor váltókezelő Nagyvárad [Bihar] Biharkeresztes [Bihar] 1921.05.22 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Vent Róbert magánzó Ácsfalva [Arad] Budapest 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vengermann M. htb Bánhida [Komárom] Budapest 1920.12.22 5 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vendt Róbert magánzó Pócsafalva [Bihar] Budapest 1920.10.22 5 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Venczel Lajosné kereskedősegéd neje Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Venczel I.-né csendőr tiszthelyettes neje Felvinc [Torda-Aranyos] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Velodics László tanító Novidalj [Verőce] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Vellner József főpincér Brassó [Brassó] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vellmann Sámuel királyi ügyész Csíkszereda [Csík] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vellis Ferenc szigorló orvos Temesvár [Temes] Budapest 1920.08.21 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Velle Ida zongorista Dés [Szolnok-Doboka] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vella Tivadarné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] München [Németország] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Velkovich Gyula cipész Kurtapatak [Háromszék] Mohora [Nógrád] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Velkey Zoltán tanár Nagyszőllős [Ugocsa] Orosháza [Békés] 1920.09.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Velicske Jánosné napszámosnő Orrlód [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Vékony Zsuzsanna Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Vékony Lajos távírász Szászváros [Hunyad] Kiskunmajsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.29 3 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Vekerdy Pál kúriai bíró Kassa [Abaúj-Torna] Debrecen [Hajdú] 1921.04.26 5 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Veitzi Ida magánzó Lippa [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Veit Ernő ny. főmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.07.14 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Veinka Károly szerelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.03.22 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Veik Dezső irodatiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Zalaszentgrót [Zala] 1920.09.06 6 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Veigl Gézáné tanár neje Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.22 2 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Veigl Gézáné mérnök neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vehoffer Mihály felügyelő Brassó [Brassó] Pilisszentiván [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.07 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Végh Sándor állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.02.21
Végh Sándor hivatalnok Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Végh Mihály tanító Bród [Horvát-Szlavónország] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.760/919 sz. rendelvénnyel
Végh Manóné magánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Kötegyán [Bihar] 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Végh László kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Kisterenye [Nógrád] 1920.11.25
Végh László MÁV felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Végh Lajos műhelyi napidíjas Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.03.07 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Végh Károly munkás Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1920.08.10 6 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Végh József váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.29
Végh József ítélőtáblai főigazgató Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 Hidasnémetire érkezett menekültek
Végh Jenő számlaellenőr Aranyosmarót [Bars] Sárbogárd [Fejér] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Végh János főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.12
Végh Istvánné htb Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.08.24 Szegedre érkezett menekültek
Végh Istvánné magánzó Csíkszereda [Csík] Győr [Győr] 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Végh Istvánné műszaki tanácos Csíkszereda [Csík] Győr [Győr] 1920.12.15 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Végh István megyei államépítészeti hivatal vezető Csíkszereda [Csík] Pestszenterzsébet [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Végh István fűtőházi munkás Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Végh Gyula bankhivatalnok Ismeretlen [Csehszlovákia] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Végh György mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Székesfehérvár [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Végh Fülöp kezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Végh Ferenc kúriai bíró Bánffyhunyad [Kolozs] Budapest 1921.12.21 3 Szolnokra érkezett menekültek
Végh Ferenc kúriai bíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Végh Ferenc kúriai bíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.18 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Végh Ferenc tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.10.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Végh Eszter magánzó Kassa [Abaúj-Torna] Tiszaszentimre [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.09 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Végh Antal volt községi rendőr Óbecse [Bács-Bodrog] Jánoshalma [Bács-Bodrog] 1922.02.08 3 Szegedre érkezett menekültek
Vég Sándor egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vedertál Pál egy. hallg Temesvár [Temes] Graz [Ausztria] 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vecsernyés József fékező Arad [Arad] Kálkápolna [Heves] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vecsernyés István vasúti szolga Arad [Arad] Kálkápolna [Heves] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vecsernyés Ernő bádogos Kolozsvár [Kolozs] Szeged [Csongrád] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vecsernyés Ernő bádogos Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.03.29 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vecserka Antalné magánzó neje Szilágycseh [Szilágy] Budapest 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vecserka A.-né fodrász Szilágycseh [Szilágy] Budapest 1920.12.02 5 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vecsei Oszkárné magánzó Palánka [Zólyom] Budapest 1921.04.23 11 Hidasnémetire érkezett menekültek
Vecsei Károlyné magánzó Palánka [Zólyom] Budapest 1921.04.23 8 Hidasnémetire érkezett menekültek
Veber Károly ellenőr Pandorfalu [Moson] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Véber János írnok Arad [Arad] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.28 Lökösházára érkezett menekültek
Veaner Gusztáv vasutas Arad [Arad] Budapest 1921.08.24 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vázsonyi Erzsébet MÁV kezelőnő Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.14 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vatyi Ödön tanuló Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vatyi Gedeon egy. hallg Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vászka János bányász Petrozsény [Hunyad] Felsőgalla [Komárom] 1921.08.14 3 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vasziszta Sándor posta-altiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.30 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vasváry Kálmán vonatfékező Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vasváry Kálmán vasúti altiszt Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vasvári János irodakezelő Ópiski [Hunyad] Dad [Komárom] 1920.08.10 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vasvári Imre tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vasvári Ferenc mozdonyvezető Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 5 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vasvári Eszter Nagyvárad [Bihar] Szeghalom [Békés] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Vasvári Emil főhadnagy Nagykomlós [Torontál] Börgönd [Fejér] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vastagh Emilia posta tisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.23
Vastag András vármegyei hajdú Nagybecskerek [Torontál] Kiszombor [Torontál] 1921.11.30 Szegedre érkezett menekültek
Vass Zsombor egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vass Sándorné htb Alsóittebe [Torontál] Győr [Győr] 1921.07.23 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vass Mihály állomási málházó Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.11.14
Vass Lőrinc ny. MÁV irodakezelő Szőreg [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.03 4 Szegedre megérkezett kiutasítottak visszautasítva
Vass Károly állami tanító Hagymáslápos [Szatmár] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Vass Jánosné htb Köbölkút [Zala] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.17 5 Szobra érkezett menekültek
Vass János v.fék. Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.06.22 1 gyerek Menekült kartonok (123 dob.)
Vass István és családja honvédtörzsőrmester Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Vass István állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.01
Vass Imre rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1922.04.01
Vass Imre magánhivatalnok Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.27 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vass Gyula számtanácsos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VI. Hungária krt. 100. Vilmos főherceg tüzérlaktanya) 1919.10.18 6 Erdélyi Hírek 28. szám
Vass György állomásfelvigyázó Torontálszécsány [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.26 Szegedre érkezett menekültek igazolás alatt
Vass Géza kalauz Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Vass Gabriella távirdai ellenőr Arad [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vass Gábor pincér Ismeretlen [Ismeretlen] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.15
Vass Ferenc bírósági irodatiszt Székelykeresztúr [Udvarhely] Gyula [Békés] 1920.08.10 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vass Béla irodaigazgató Ismeretlen [Ismeretlen] Rákoshegy [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.23
Vass Béla Debrecen [Hajdú] Budapest 1920.12.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vass Béla postatiszt Margitta [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vass Béla állomás elöljáró Nagykoszmály [Bars] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár (36.459/919 sz.)
Vaskot József kocsirendező Novska [Pozsega] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Vaskó Kálmán számellenőr Déva [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.10.29 Fejérmegyei Friss Hírek
Vashegyi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vashegyi J.-né magánzó Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vasay István mozdonyvezető Indjija [Szerém] Dunapataj [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 57.546/919 sz. rendelvénnyel
Vasas Béla postatisztviselő Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vásárhelyi István földbirtokos Bánffyhunyad [Kolozs] Gyoma [Békés] 1921.07.25 9 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Vásárhelyi Dezső író Ismeretlen [Szolnok-Doboka] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Vásárhelyi Béláné vg. bíró neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Vásárhelyi Ambrusné aljegyző Kisszentmiklós [Temes] Tököl [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.13 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vas Zsombor tanuló Zilah [Szilágy] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vas Róza htb Arad [Arad] Makó [Csanád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vas Mártonné tisztviselő neje Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Vas Istvánné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vas Imre váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Nagyléta-Vértes [Bihar] 1921.06.07 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Vas Imre MÁV hivatalnok Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Mátranovák [Nógrád] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Vas Imre igazgató-tanító Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.09.28 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Vas Erzsébet polgáriiskolai tanítónő Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vas Árpádné csendőr neje Gyergyóalfalu [Csík] Budapest 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vas Áronné csendőr neje Gyergyószentmiklós [Csík] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vas Andrásné csendőrőrmester neje Szatmárnémeti [Szatmár] Sárospatak [Zemplén] 1921.03.25 2 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Váry Ferenc vonatfékező Magyarbánhegyes [Csanád] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1923.05.07 6 2 vagon
Várszegi Erzsébet III. kezelőnő Arad [Arad] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.07.27 1922. VI. 30. után menekültek
Várszegi Erzsébet kezelőnő Arad [Arad] Budapest 1920.02.20 1 1 vagon
Varsányi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varsányi Emil főellenőr Eszék [Verőce] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Varró László és családja soffőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varró Károly gazdász Marosillye [Hunyad] Nagykáta [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Varró Gyuláné htb Magyarpécska [Arad] Szeged [Csongrád] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Városi Béla MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Városi Béla MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Várnay Ferenc egy. hallg Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Várnai István tanár Szakolca [Nyitra] Budapest 1921.04.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várkonyi Tibor tanító Temesmóra [Temes] Nagykanizsa [Zala] 1921.09.21 Szegedre érkezett menekültek
Várkonyi Sándor kalauz Újzsolna [Trencsén] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.350/919 sz. rendelvénnyel
Varjú Sándorné htb Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1921.08.30 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Varju Péter kereskedő Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Varjasi Márton számtanácsos Zabola [Háromszék] Szarvas [Békés] 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Varis János bányász Petrozsény [Hunyad] Tatabánya [Komárom] 1921.07.26 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varikán Jenő felügyelő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vári József és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vári Gyula földmíves Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.10 Erdélyi Hírek, 1921. 8. sz.
Vári mozdonyvezető Arad [Arad] Budapest Nincs dátum 5 Egyedileg felkutatottak
Várhelyi Sándor tanító Resicabánya [Krassó-Szörény] Budapest 1921.12.05 3 Szolnokra érkezett menekültek
Várhegyi János tanuló Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargyasi Márton számtiszt Futásfalva [Háromszék] Szarvas [Békés] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vargyas István cipész Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vargyas István cipész Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vargyas Antal csendőr őrmester Marosújvár [Alsó-Fehér] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.06.15 4 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Vargha Sándor vonatfékező Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vargha Sándor papnövendék Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargha Gyula postás Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargha Gyula joghallgató Zenta [Bács-Bodrog] Budapest 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Vargha Gyula tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vargha Ferencné Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargha András munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Vargand Anna iskolaigazgató Nagybánya [Szatmár] Budapest 1921.09.19 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Varga Vendel postás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Varga Sándorné htb Nagykároly [Szatmár] Csenger [Szatmár] 1920.10.03 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Sándor kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.02.07
Varga Sándor kalauz Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.04.18 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga Sándor tisztviselő Kisjenő [Arad] Martonvásár [Fejér] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Varga Sándor gazdálkodó Kisjenő [Arad] Martonvásár [Fejér] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Oszkárné htb Szászrégen [Maros-Torda] Budapest 1921.07.04 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Olga házileány Mezőtelegd [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Varga Miklós p.ü-i szemlész Óbecse [Bács-Bodrog] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Varga Mihályné vasutas Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 4 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Varga Mihály vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1921.10.10
Varga Mihály kalauz Arad [Arad] Lökösháza [Arad] 1921.08.30 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Varga Mihály vasutas Arad [Arad] Kevermes [Csanád] 1921.08.27 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Mihály postás Lugos [Krassó-Szörény] Szeged [Csongrád] 1921.07.24 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Mihály Nagyszeben [Szeben] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.22 4 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Varga Mihály kocsirendező Nagyszeben [Szeben] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.03 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga Mihály jegyző Nagyenyed [Fehér] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.28 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varga Mátyás vonatfékező Újzsolna [Trencsén] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 4 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Varga Mátyás polgármester Kassa [Abaúj-Torna] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Varga Márk ellenőr Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 384.256/918 sz. rendelvénnyel
Varga Mária tanítónő Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Lajosné htb Arad [Arad] Csanádpalota [Csanád] 1921.10.08 Lökösházára érkezett menekültek
Varga Lajos és családja vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga Lajos főkalauz Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.04.14 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga Lajos lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Fiume [Fiume] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga Lajos napibéres vonatfékező Varasd [Varasd] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 9894 sz. rendelv-el
Varga Károly hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pusztaszabolcs [Fejér] 1919.01.22 Heti jelentés (1919.febr. 1.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Varga Károly Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Varga Károly hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pusztaszabolcs [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.945/919 sz. rendelvénnyel
Varga Kálmán asztalos Zombor [Bács-Bodrog] Budapest 1921.05.02 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Julianna htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.24 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Varga Júlia tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Júlia házileány Mezőtelegd [Bihar] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Varga József MÁV hivatalszolga Temesvár [Temes] Budapest 1921.07.22 4 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Varga József vasutas Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.25 3 Lökösházára érkezett menekültek
Varga József tanuló Ismeretlen [Ismeretlen] Pozsony [Pozsony] 1921.04.07 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga József főkalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 2 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Varga József főpatkoló Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Varga József raktárnok Csucsa [Kolozs] Kisvárda [Szabolcs] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Varga József kocsifényező Pozsony [Pozsony] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.04.18 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Varga József mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár
Varga József gázmester Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Varga Jolán napibéres. kezelőnő Zágráb [Zágráb] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.867/919 sz. rendelvénnyel
Varga Jenő kereskedő Nagyvárad [Bihar] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.21 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga Jenő irodatiszt Huszt [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Jánosné lópatkolómester neje Fehértemplom [Temes] Miskolc [Borsod] 1921.05.31 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Jánosné htb Arad [Arad] Győrszentmárton [Győr] 1921.03.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Varga János előfűtő Kassa [Abaúj-Torna] Budapest 1925.03.01 3 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Varga János vasutas Arad [Arad] Kevermes [Csanád] 1921.08.27 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Varga János szerelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.19
Varga János kovács Angyalbandi [Bács-Bodrog] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.06 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga János munkás Biharpüspöki [Bihar] Szerencs [Zemplén] 1921.05.05 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga János ács Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga János kocsirend Fiume [Fiume] Gyékényes [Somogy] 1919.08.19 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Varga János kalauz Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.05.17 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Varga János Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Varga István magánzó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.04.29 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Varga István Nagyvárad [Bihar] Kismarja [Bihar] 1921.01.11 Nagyváradi Napló
Varga István vasutas Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Varga István pályafelvigyázó Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.02 1 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Varga István festőművész Torockó [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Varga István festőművész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.09.27 3 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Varga István adótiszt Harasztos [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.15 4 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Varga István földműves Medgyes [Nagy-Küküllő] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Varga István fűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1919.01.20 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Varga István kalauz Eszék [Verőce] Pécs [Baranya] 1918.11.02 Horvát-Szlavóniából menekült vasutasok (18-1919/8472.)
Varga István mozdonyfűtő Zágráb [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár
Varga Imre tanuló Ópiski [Hunyad] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Gyula kalauz Kolozsvár [Kolozs] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.03.22 3 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Varga Gyula jószágigazgató Kraszna [Szilágy] Dévaványa [Békés] 1920.11.24 4 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Varga Györgyné csendőr őrmester neje Arad [Arad] Debrecen [Hajdú] 1920.08.25 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga György mozgóőr Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1922.03.07 Menekült kartonok (123 dob.)
Varga György vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.07.18 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Gusztáv állomás felvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.02.20
Varga Gergelyné htb Biharkeresztes [Bihar] Sárkeresztúr [Fejér] 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Varga Gábor tanár Nagyvárad [Bihar] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.25 7 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Ferenc Királyhalom [Csongrád] Szeged [Csongrád] 1921.05.02 Hidasnémetire érkezett menekültek
Varga Ferenc cipész Szatmárnémeti [Szatmár] Monor [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Varga Ferenc mozdony felvigyázó Zágráb [Zágráb] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Varga Erzsébet tanítónő Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Varga Dezső vasutas Petrozsény [Hunyad] Berettyóújfalu [Bihar] 1921.08.24 5 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Varga Dénes banktisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.04.27
Varga Dénes lakatos Lugos [Krassó-Szörény] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga Béla mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.10.18
Varga Béla mérnök Arad [Arad] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Varga Béla kalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Gyula [Békés] 1921 helyszűke miatt Békéscsaba állomásról eldirgáltattak
Varga Beatrix tanárnő Arad [Arad] Szany [Sopron] 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Varga Árpádné htb Szászváros [Hunyad] Aszófő [Zala] 1921.09.22 2 Lökösházára érkezett menekültek
Varga Árpád hadnagy Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Varga Antalné magánzó Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.03.29 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Varga Andrásné htb Köpec [Háromszék] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.28 3 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Varga András géplakatos Kolozsvár [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Varga András géplakatos Kolozsvár [Kolozs] Miskolc [Borsod] 1920.12.15 4 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Varga András váltókezelő Nova Gradiška [Pozsega] Ferencmajor [Komárom] 1918.10.30 4 gyermek Heti jelentés (1919. jan. 11.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Varga András előfűtő Indjija [Szerém] Újvidék [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 65.310/919 sz. rendelvénnyel
Varga Albert festő Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Varga (Vargha) Emilia htb Belényes [Bihar] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Varga (Vargha) Emilia magánzó Belényes [Bihar] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.29 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Varceka Róbert pék Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Varbeli Vilma posta ellenőr Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Várallyai Ilona magánzó Igló [Szepes] Keszthely [Zala] 1921.08.21 2 Szegedre érkezett menekültek
Váraljay Jenő mozdonyvezető Brassó [Brassó] Ózd [Borsod] 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Várady-Szakmáry Arisztid szolgabíró Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.23 Szepesi Lapok c. iglói újság
Várady Zsigmond távírdai főfelügyelő Lugos [Krassó-Szörény] Kaposvár [Somogy] 1920.07.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Várady Róbertné főhadnagy neje Temesvár [Temes] Budapest 1921.04.07 8 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várady Jolán felírónő Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Várady István állomás felvigyázó Nagyvárad [Bihar] Karcag [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 2 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Várady Gyula lelkész Székelyudvarhely [Udvarhely] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Váradi Simon bánáti ügyvéd Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.04 Szegedi Friss Újság
Váradi Sándor főkalauz Zólyom [Zólyom] Hatvan [Heves] 1923.03.01 6 2 vagon, 2 sz. b. 2 sertés, 25 baromfi
Váradi Mihály és családja főreáliskolai tanár Lőcse [Szepes] Budapest 1919.10.11 Szepesi Lapok c. iglói újság
Váradi Mihály géplakatos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Váradi Károlyné állomásmásfőnökné Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.06.24 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Váradi Károly kalauz Zágráb [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 48.692/919 sz. rendelvénnyel
Váradi János állomás felvigyázó Nagyszeben [Szeben] Felsőszentkút [Nincs adat] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Váradi János pályaőr Izbugyaradvány [Zemplén] Taktaharkány [Zemplén] 1919.07.03 Felvidékről menekült vasutasok
Váradi Gyula lelkész Székelyudvarhely [Udvarhely] Eger [Heves] 1920.11.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Váradi Gyula plébános Székelyudvarhely [Udvarhely] Eger [Heves] 1920.10.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Váradi Antal főraktárnok Nagykikinda [Torontál] Szőreg [Torontál] 1921.08.26 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Váradi Antal gazdatiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.01.28 Ellenzék c. kolozsvári újság
Váradi (Várady) László fogházőr Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.18 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Váradi (Várady) László fogházőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1921.05.05 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Váradi (Várady) Ernő bírósági végrehajtó Székelyhíd [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Váradi (Várady) Ernő gazdasági tisztviselő Székelyhíd [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.02 2 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Vapra István műegy. hallg Kézdivásárhely [Háromszék] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Vantus L.-né szemafór felvigyázó Barkaszó [Bereg] Püspökladány [Hajdú] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vantsura Ilona leány Arad [Arad] Budapest 1920.07.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vantsa Lajosné hajókapitány neje Orsova [Krassó-Szörény] Budapest 1920.07.14 5 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vankóczi István háztulajdonos Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.20 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Vankó Emil tanító Szklenófürdő [Bars] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) XII..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vank Sándor géplakatos Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vank László géplakatos Detta [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Vanek Ferenc üvegfúvó Feketeerdő [Szatmár] Patacs [Baranya] 1920.08.10 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Vandlich Mihály váltókezelő Alvinc [Alsó-Fehér] Békéscsaba [Békés] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vancsik József útmester Lugos [Krassó-Szörény] Kiskőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vancs András őrmester Nagyenyed [Fehér] Debrecen [Hajdú] 1920.10.03 8 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámosy Albert tisztviselő Ismeretlen [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Rendkívüli segélyek menekülteknek. (793/1930. Népjóléti Minisztérium)
Vámosi István vonatfékező Arad [Arad] Keszőhidegkút [Tolna] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vámosi (Vámosy) József vonatfékező Arad [Arad] Somogyvár [Somogy] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vámosi (Vámosy) József vasúti altiszt Arad [Arad] Dombóvár [Tolna] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámos Sándor egy. hallg Arad [Arad] Köröstarcsa [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vámos Jenő szobafestő Temesvár [Temes] Kecskemét [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vámos Imréné tanító neje Érsekújvár [Nyitra] Salgótarján [Nógrád] III..21 Erdélyi Hírek, 1921. 14. szám
Vámos Imre postás Arad [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.24 3 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Vámos Dezső magánhivatalnok Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.29 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vámos Albert térfelügyelő Pöstyén [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 4 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Valter Pál posta és távírda főtanácsos Pozsony [Pozsony] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Valter János fegyvermester Tövis [Alsó-Fehér] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Valter János nyugdíjas Tövis [Alsó-Fehér] Újpest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Valter Ágoston vonatfékező Vinkovci [Szerém] Szeged [Csongrád] 1918.11.09 Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Valta Albert vasutas Petrozsény [Hunyad] Gyula [Békés] 1921.08.14 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Valt Lajosné htb Arad [Arad] Battonya [Csanád] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vallner Mária cseléd Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vallinger Ottó egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vallinger Ottmár kereskedő Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Valker Márton művezető Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.22 3 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Valker Márton vasgyári hivatalnok Kudzsir [Hunyad] Diósgyőr [Borsod] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Valics Ignác kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 36.442/919 sz. rendelvénnyel
Váli József villanyszerelő Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.06.23 3 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Valentiny János pü. Tisztviselő Lőcse [Szepes] Miskolc [Borsod] 1920.05.11 5 Szepesi Lapok c. iglói újság
Valentich Jakab tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Valent János kórházi gondnok Ipolyság [Hont] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Valbant Endre rendőtiszt Temeskovácsi [Temes] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Valakovics János mészáros Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.11 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vákó János bérkocsis Ugronhalmi [Nincs adat] Pécs [Baranya] 1920.06.23 5 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vakán Márton bányász Lupény [Hunyad] Tokod [Esztergom] 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vajtyik Ede Arad [Arad] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajtkó Mária tisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajna Mihály Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Vajna Gergely gépkovács Kisbacon [Udvarhely] Budapest 1921.03.10 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vajna Ferencné százados neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajenik József egy. hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajda Sára postahivatalnok Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.18 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajda Sándor postafelvigyázó Héjjasfalva [Nagy-Küküllő] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.16 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vajda Lajos kazánfűtő Perecseny [Ung] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vajda József altiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum A Budapest-kőbányai református egyház választási névjegyzéke az 1927. évre
Vajda József magánhivatalnok Törökkanizsa [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vajda József irodakezelő Zágráb [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 41/919. I.a. rendelvénnyel
Vajda Imre Margitta [Bihar] Debrecen [Hajdú] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Vajda Ferenc vonatfékező Nagyvárad [Bihar] Komádi [Bihar] 1922.09.30 1922. VI. 30. után menekültek
Vajda Dániel mozdonyvezető Bród [Horvát-Szlavónország] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 50.489/919 sz. rendelvénnyel
Vajda Béla vasutas Marosszentimre [Alsó-Fehér] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Vajca Kálmán körjegyző Lugos [Krassó-Szörény] Kunszentmárton [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.07.14 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Vajay József állami iskolai igazgató Majszin [Máramaros] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.15 8 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Vahrol László egy. hallg Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vágós Jenő diák Nagykároly [Szatmár] Tápiószele [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.23 2 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vágó Pálné htb Nagybecskerek [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Vágó Kázmér Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Vágó János váltókezelő Öthalom [Arad] Újszász [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 4 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vágó Gergely bíró Segesvár [Nagy-Küküllő] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.24 7 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vágó Ferenc pénzügyőr Temesvár [Temes] Budapest 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Vágner T. János színész Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.16 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vágási Sámuel rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.10 7 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Vágási Sámuel rendőr Kolozsvár [Kolozs] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.03.08 6 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vadnai Péter járásbírósági irodatiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vadnai Péter pénzügyi tiszt Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest 1920.09.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Vadler Jenő festőművész Csene [Torontál] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Vadkerti Lajos tisztviselő Beszterce [Beszterce-Naszód] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.29 3 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vadkerti Andrásné állomás felvigyázó neje Udvard [Komárom] Budapest (Angyalföld) 1921.04.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 22. szám
Vaday László irodaigazgató Brassó [Brassó] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Vaday József iskolaigazgató Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Vaday József Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Szabadság c. nagyváradi újság
Vadászy Bertalan egy. hallg Temesvár [Temes] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Vadász Miklós hivatalszolga Lugos [Krassó-Szörény] Debrecen [Hajdú] 1920.09.12 7 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Vadász Károly erdészeti altiszt Máriaradna [Arad] Budapest 1920.10.17 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vadász Károly altábornagy Arad [Arad] Hamburg [Németország] 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vadász Józsefné htb Magyarkanizsa [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.08.13 2 Szegedre érkezett menekültek
Vadász Jenő távírdai segédtiszt Trencsén [Trencsén] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) XI..19 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Vadász György zenész Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vadász Ferenc fékező Petrozsény [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1921.04.07 5 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Vadász Árpád főkalauz Szabadka [Bodrog] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1922.08.16 1922. VI. 30. után menekültek
Vadasi Kálmán MÁV fékező Marosvásárhely [Maros-Torda] Veszprém [Veszprém] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
Vádas Rezső MÁV géplakatos Ópiski [Hunyad] Miskolc [Borsod] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Vadas Piroska tanuló Máramarossziget [Máramaros] Nyíregyháza [Szabolcs] 1920.11.23 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Vadas Károly erdőőr Máriaradna [Arad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Vadas István bányász Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.11.09 5 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Vadas István bányász Marosújvár [Alsó-Fehér] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.17 5 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Vaczra Nagy L. tanító Nagybánya [Szatmár] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.03 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Váczi Riza pénztárnoknő Hódság [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek
Váczi Mátyás kocsifényező Ismeretlen [Ismeretlen] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.01.15
Váczi János ny. pénzügyi biztos Beszterce [Beszterce-Naszód] Hatvan [Heves] 1921.04.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Váczi István MÁV főmérnök Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1926.12.20 3 gyermeke, özv. édesanyja Volt MÁV alkalmazottak ellátása (97077/1929.)
Váci Józsefné magánzó Déva [Hunyad] Hatvan [Heves] 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Vaáry László táblabíró Marosvásárhely [Maros-Torda] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.03 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Ütő Lajos ny. határrendőr Abrudbánya [Alsó-Fehér] Tata [Komárom] 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ütő Endre főisk. hallg Alsórákos [Nagy-Küküllő ] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.06.02 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Üstöki Lajos mozdonyvezető Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Budapest (Ferencváros) 1919 Magyar Országos Levéltár 8719/919. sz. rendelv
Ürmösy Károly MÁV hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.02 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Ürmössy Ödön főerdőőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.05.24
Ürmössy Attila Brassó [Brassó] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.06.01 Népszava
Ürmössy Andor erdő számtanácsos Arad [Arad] Dunapataj [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Ürmössy Andor számtiszt Lippa [Temes] Budapest 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Ürmösi János telekkönyvvezető Fogaras [Fogaras] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923. 7. 26. előtt Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Ürmös Mihály kalauz Szabadka [Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1922.06.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Uzsák Antal pályaőr Perbata Perbete [Komárom] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.02.20 1 vagon
Uzsák András kalauz Érsekújvár [Nyitra] Budapest 1920.10.03 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Uszkay Pálné htb Máramarossziget [Máramaros] Vásárosnamény [Bereg] 1920.11.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Uszkai Kálmánné földbirtokos Szatmárnémeti [Szatmár] Eger [Heves] 1920.06.23 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Úrmani Kain kulcsár Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1922.07.13 4 A Nép (Dél-Baranyából 1922. július 10-én kiutasítottak)
Urländer Benjámin Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.30 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Urbin Imréné biztos neje Karánsebes [Krassó-Szörény] Sopron [Sopron] 1920.09.12 2 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Urbin Imre kir. járásbírósági irodatiszt Karánsebes [Krassó-Szörény] Sopron [Sopron] 1919.12.01 (MOL K26.-1921-XLIII-96.) Kártérítést kérő soproni menekült
Urbanovics Alajos mozdony felvigyázó Bácskossuthfalva [Bács-Bodrog] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Urbán Mária htb Szászrégen [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Urbán Mária szolgáló Temesvár [Temes] Méznevelő [Hont] 1920.07.14 1 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Urbán József hentes Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Urbán János kereskedő Szászrégen [Maros-Torda] Székesfehérvár [Fejér] 1921.07.04 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Urbán István Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Urbán Imre felvigyázó Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.05.08 Hidasnémetire érkezett menekültek
Urbán György Nagyvárad [Bihar] Körösszakál [Bihar] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Urbán András pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Uracs Gyula szitakötő-segéd Újvidék [Bács-Bodrog] Szeged [Csongrád] 1921.04.23 Hidasnémetire érkezett menekültek
Upor Endre gépészmérnök Kolozsvár [Kolozs] Győr [Győr] Nincs dátum MENEKÜLTEK KÖNYVE
Unyi Mihály Nagyvárad [Bihar] Rákoscsaba [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Untteu Ernő mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Budapest (Északi fűtőház) 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Untreu József művezető Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Untli József művezető Brassó [Brassó] Budapest 1921.03.22 4 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Unteriener állomás elöljáró Szabadka [Bodrog] Győr [Győr] 1921.05.05 1 Hidasnémetire érkezett menekültek
Ungváry Etel kezelőnő Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.09
Ungvári Jánosné földmíves Sepsiszentgyörgy [Háromszék] Tömörkény [Csongrád] 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Unger Tiborné jegyző neje Székelyderzs [Udvarhely] Magyarbánhegyes [Csanád] 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Unger Géza járásbíró Zilah [Szilágy] Sárbogárd [Fejér] 1921.09.08 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Unger Ferencné htb Arad [Arad] Budapest 1921.08.24 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Unger Erzsébet tanítónő Brassó [Brassó] Békéscsaba [Békés] 1921.07.12 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Unger Emil tanár Brassó [Brassó] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.12 3 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Ungár Mór kiadóőr Detrekő [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum 5 gyerek Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Ungár Katalin hajadon segéd kezelőnő Pozsony rendezőpályaudvar [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Ungár József MÁV hivatalnok Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Ungár Dezsőné mérnök neje Nagyvárad [Bihar] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ungár Béla kertész Pankota [Arad] Békés [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Undnár Margit óvónő Dés [Szolnok-Doboka] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Undár Margit ápolónő Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Unah (Unak) Márk mérnök Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.12.20 3 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Unah (Unak) Márk főmérnök Kudzsir [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Umjiska Rudolf zenész Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.08.15 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Umhold Henrik állom. felvigy. Doroszló [Bács-Bodrog] Szőreg [Torontál] 1922.03.21 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Umbrát Gyuláné soffőr neje Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Umbrál Gyula és családja vasúti alkalmazott Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.02.11 Ellenzék c. kolozsvári újság
Ulzinger Mihály nevelő Dicsőszentmárton [Kis-Küküllő] Budapest 1920.08.25 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Ulrich Katalin tanítónő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulrich Jánosné magánzó Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Ulrich Emila tanítónő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.18 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulrich Alfréd főisk. hallg Temesvár [Temes] Budapest 1920.07.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Ulitschig Krisztina cseléd Görgényszentimre [Maros-Torda] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.15 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Ulicska József erdőőr Szatmárnémeti [Szatmár] Lajosmizse [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 5 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Ulics György postaaltiszt Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1920.11.09 5 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Uleley Béni Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Ulbrich Győző hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Józsefváros) 1922.03.20 nem menekültek, lakáshiány miatt vagonlakók!
Újváry Károlyné magánzó Temesvár [Temes] Budapest 1920.11.08 2 Erdélyi Hírek, 1920. 47. sz.
Újváry Gyula gimn. tanár Munkács [Bereg] Nagykálló [Szabolcs] 1921.08.05 Szegedre érkezett menekültek
Újvárosy Lajos szigorló orvos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Újvári Lajos kiadóőr Nagykároly [Szatmár] Debrecen [Hajdú] 1921.04.16 7 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Újvári Cseh Lajos állom. elölj. Baja [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.19 2 gyerek segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Újvári Cseh József ellenőr Baja [Bács-Bodrog] Baja [Bács-Bodrog] 1921.07.19 segély kifizető könyvbe belehelyezett kartonok
Újlaki Károly kereskedő Nagyvárad [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.10.27 Debreczeni ujság
Ujj János vasúti szolga Kisjenő [Arad] Békéscsaba [Békés] 1920.10.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Újhelyi Sándor ny. főszolgabíró Besztercebánya [Zólyom] Budapest 1921.08.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Újhelyi Károly tanár Szatmárnémeti [Szatmár] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.22 8 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Újhelyi József járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.04.07 6 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Újhelyi József járásbíró Máramarossziget [Máramaros] Budapest 1921.03.25 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Újhelyi György gazdálkodó Érmihályfalva [Bihar] Mályi [Borsod] 1920.09.28 1 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Újhelyi András ny. kúriai bíró Felsőbánya [Szatmár] Budapest 1920.08.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Újházy Gergely pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1920.03.30
Újházy Dénes késmárki tb. főszolgabíró Igló [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.23 Szepesi Lapok c. iglói újság
Újházi Béla városi tanácsos Gyulafehérvár [Alsó-Fehér] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.25 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Újhalmi Jánosné htb Újvidék [Bács-Bodrog] Rákosliget [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.11.19 2 Szegedre érkezett menekültek
Újfalvi Sándorné magánzó Kolozsvár [Kolozs] Szentendre [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
Újfalussy Ödön királyi közjegyző Lőcse [Szepes] Letenye [Zala] 1921.08.21 3 Szegedre érkezett menekültek
Újfalussy István ezredes Lőcse [Szepes] Budapest 1921.12.29 2 Hidasnémetire érkezett menekültek
Új József ezredes Gyorok [Arad] Eger [Heves] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Uhrin Mária Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Uhrik Gyula posta főtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1921.07.16
Uhnyi Mihály járásbíró Déva [Hunyad] Budapest 1920.12.27 3 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Uherkovics E. Géza orvostan-hallg Dobsina [Gömör és Kis-Hont] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1920.03.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Uherkovics Ágoston polgári iskolai tanár Dobsina [Gömör és Kis-Hont] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.16 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Uher György Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Ugray Lajos postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1920.09.05
Ugray Albertné htb Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 1 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Ugray A.-né fényképész neje Nagykároly [Szatmár] Gyömrő [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Ugrai Antal MÁV pályaőr Kiskőszeg [Baranya] Szeged [Csongrád] 1921.08.19 Szegedre érkezett menekültek
Uglyai János vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.08.01 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Ufadir Dezső vasúti hivatalnok Ópiski [Hunyad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Udvardy Antal tanító Vágormos [Trencsén] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.759/919 sz. rend.
Udvardi Antalné tanítónő Vágormos [Trencsén] Pécs [Baranya] 1919 Magyar Országos Levéltár (16.759/919. sz.)
Ubrik Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.01 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tyukom Piroska Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tyrán Antal postaaltiszt Eperjes [Sáros] Debrecen [Hajdú] 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Tüzes József tanuló Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tüske Sándor v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1918.11.01 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Tuzson István posta ellenőr Brassó [Brassó] Budapest 1921.11.29 5 Szolnokra érkezett menekültek
Tutovszky Lajos litográfus Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tuska Mihály rendőr Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.06.04
Tuska Mihály rendőr ellenőr Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1921.05.08 Hidasnémetire érkezett menekültek
Turzó Ferenc pincér Temesvár [Temes] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.21 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tury Dezső asztalos Székelyfancsal [Udvarhely] Budapest 1921.04.07 4 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Turós Lajos nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Kőszeg [Vas] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Turós Lajos nyomdász Kolozsvár [Kolozs] Kőszeg [Vas] 1920.11.05 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Turóczy Károly raktárnok Zágráb [Zágráb] Zirc [Veszprém] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Túróczi Károly MÁV ellenőr Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.01 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Turóczi Béla MÁV hivatalnok Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. szám, folytatás
Turner István tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turner Gyula tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turner Ferenc tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.11.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 4. sz.
Turkovitsch Ferenc tanár Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 7086/919 sz. rendelvénnyel
Turi Mihály vonatfékező Zágráb [Zágráb] Arad [Arad] 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Turi Margit pénztárkezelő Vágújhely [Nyitra] Nagykőrös [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 376.013/919 sz. rendelvénnyel
Turencz Lajos pénzügyi irodafőtiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Turcsik Ferenc cipész Oroszka [Bars] Törökszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.22 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Turcsányi Ferenc irodai főtiszt Komárom [Komárom] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.09.10 6 Erdélyi Hírek 28. szám
Turcs János egy.hallg Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Turák András váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kelenföld) 1921.03.04
Tura János mozdonyvezető Karlovac [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Tunk József vasutas Lugos [Krassó-Szörény] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.24 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tummer István tanuló Arad [Arad] Budapest 1920.10.22 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Tumann Frigyes távirász Pozsony [Pozsony] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tulkán János Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.06.04 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tukovics János előfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.01
Tucsek Lipót MÁV főellenőr Arad [Arad] Budapest 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tuba Endre mb. fék. Szatmárnémeti [Szatmár] Jánkmajtis [Szatmár] 1921.08.04 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tsul Alfrédné tanító neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.09.29 2 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Trotll Teréz Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.04.23 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Trojár József géplakatos segéd Sarod [Nincs adat] Budapest 1921.12.22 Szegedre érkezett menekültek
Trifor Gyuláné magánzó Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Triffan Lajos hivatalnok Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.11.09 4 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Triff Sándorné htb Vajdahunyad [Hunyad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 1 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Trifán János bányatisztviselő Petrozsény [Hunyad] Budapest 1920.10.16 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tribl Ferenc segéd Óbecse [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921. 12. 12-18. Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Trgying Győző hivatalnok Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Trestyánszky István asztalos Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőkeresztes [Borsod] 1920.12.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Trenzbusi Mihály bognár Szabadka [Bodrog] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.05 Szegedre érkezett menekültek
Trenka Pál postaaltiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.05.08 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Trenka Ferenc vasutas Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Trenka Ferenc mozdonyfelvigyázó Ismeretlen [Ismeretlen] Kaposvár [Somogy] 1921.06.30 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Tren Ferenc számlaellenőr Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.17 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Trekkelt Vilmos postaaltiszt Szászsebes [Szeben] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 2 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Trefilor Máté Nagyvárad [Bihar] Moszkva [Oroszország] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Tréfás Ferenc vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1922.03.14
Trebics Jenő Nagyvárad [Bihar] Oderberg [Németország] 1921.04.15 Szabadság c. nagyváradi újság
Traub Gábor váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.02.22
Traub András váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budafok [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.20
Tövis János MÁV fűtő Karánsebes [Krassó-Szörény] Ismeretlen [Moson] 1921.03.29 5 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Törzs Gyula MÁV felügyelő Szabadka [Bodrog] Kiskunfélegyháza [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.31 2 Szegedre érkezett menekültek
Török Zsigmond tisztviselő Temesvár [Temes] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.24 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török Sándor tanár Temesvár [Temes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.05 Erdélyi Hírek, 1921. 7. sz.
Török Rókus v.fékező Ismeretlen [Ismeretlen] Bácsalmás [Bács-Bodrog] 1922.04.09 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Török Pál tanuló Nagyenyed [Fehér] Budapest 1920.08.15 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Török Nándor mágánzó Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.04
Török Mária htb Végvár [Temes] Gyula [Békés] 1921.09.07 Lökösházára érkezett menekültek
Török Lipót állomás elöljáró Vajta [Fejér] Marcali [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Török Lajosné házvezetőnő Szilágysomlyó [Szilágy] Pestszentlőrinc [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.09.19 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Károly szabó Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török Kálmán főmérnök Marosvásárhely [Maros-Torda] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Török Józsefné erdőőr neje Kolozsvár [Kolozs] Erzsébetfalva [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.05 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Török Józsefné csendőr neje Marosújvár [Alsó-Fehér] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Török József vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Ferencváros) 1921.04.26
Török János mázoló Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török János munkás Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.04.05 2 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török István munkás Érsekújvár [Nyitra] Debrecen [Hajdú] 1921.05.09 3 Hidasnémetire érkezett menekültek
Török István vasesztergályos Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.07 1 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Török István mázoló Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.01.09 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Török Irén tanítónő Brassó [Brassó] Szombathely [Vas] 1920.10.07 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Török Hermina magánzó Resicabánya [Krassó-Szörény] Felsőgalla [Komárom] 1920.08.16 1 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Török Gizella htb Nagyvárad [Bihar] Ecser [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.10.09 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Gizella Nagyvárad [Bihar] Tápiógyörgye [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Török Gábor MÁV irodakezelő Marosludas [Torda-Aranyos] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.26 5 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Török Gábor MÁV irodakezelő Marosludas [Torda-Aranyos] Nagytétény [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 4 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Török Gábor egy. hallg Abrudbánya [Alsó-Fehér] Budapest 1920.09.28 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Török Ferenc erdőszemlész Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.09 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Török Ferenc erdészeti számlaellenőr Nagybánya [Szatmár] Budapest 1920.10.03 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Török Ferenc csendőr Kolozsvár [Kolozs] Derecske [Bihar] 1920.09.27 1 Erdélyi Hírek, 1920. 36. szám
Török Ferenc váltókezelő Fiume [Fiume] Zalaegerszeg [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 26.212/919 sz. rendelvénnyel
Török Erzsébet munkásnő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 1 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Török Elek vonatfékező Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.056/919 sz. rendelvénnyel
Török Béla jegyző Barény [Nincs adat] Kunszentmiklós [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.20-31. 3 Szolnokra érkezett menekültek
Török Béla vasúti tisztviselő Temesvár [Temes] Szeged [Csongrád] 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Török Artúr műszaki főtanácsos Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1923.10.08 MOL (Z.1525)
Török Árpád tisztviselő Erzsébetváros [Kis-Küküllő] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.06.01-15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Török Árpád Ismeretlen [Ismeretlen] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.02.04 Ellenzék c. kolozsvári újság
Török Andrásné htb Medgyes [Nagy-Küküllő] Kispest [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921. 8. 1-10 3 Szolnokra érkezett kiutasítottak
Török Andrásné csendőr neje Désakna [Szolnok-Doboka] Cibakháza [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Törőcsik Lajos Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.12.03 Új Somogy c. kaposvári újság
Törkelt Mihály postás Nagyszeben [Szeben] Budapest 1920.08.21 2 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Töri Pál állatorvos Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Keleti pályaudvar) 1920.05.15 4 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Töpfer Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Menekültek segélyezése X. napló 1930. I. 15. – 1930. V. 19.-ig
Tömöri Béla jogszigorló Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tömő Mihály vasutas Temesvár [Temes] Pusztapó [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.29 6 Lökösházára érkezett menekültek
Tömő Imre bányaírnok Zsilyvajdejvulkán [Hunyad] Budapest 1920.09.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tölti Róza htb Arad [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tőkés Dénes munkás Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.18 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tőkés Béla Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Töhner (Turnber) Emilia htb Borosjenő [Arad] Budapest 1920.10.22 1 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Töhner (Turnber) Emilia htb Borosjenő [Arad] Budapest 1920.10.06 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tögl József vámszámvevő Ismeretlen [Ismeretlen] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1922.03.03
Tögl József rendőrtisztviselő Lugos [Krassó-Szörény] Albertirsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.09.12 3 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Tögl József letartóztatva Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.07.14 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóvölgyi Béla ny. színész Kolozsvár [Kolozs] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.04.29 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Tótszegi J. tiszthelyettes Torda [Torda-Aranyos] Alpár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.01 1 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Totraly Károly egy. hallg Aranyosgyéres [Torda-Aranyos] Budapest 1920.10.09 1 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Zsigmond hivatalnok Arad [Arad] Gyula [Békés] 1920.10.06 4 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth Zoltán Ismeretlen [Ismeretlen] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tóth Vince főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.07.20
Tóth Vendel lámpatisztító Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.04.13
Tóth Tibor Dénes villanyszerelő Törökkanizsa [Torontál] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.15 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Tóth Simon kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 25. 027/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Sándorné ezredes neje Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.12.21 1 Szolnokra érkezett menekültek
Tóth Sándorné tanár neje Gyergyószentmiklós [Csík] Szeged [Csongrád] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Sándor MÁV váltókezelő Újvidék [Bács-Bodrog] Kiskunhalas [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.05 1 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Sándor vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.07.26 6 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Sándor tanuló Arad [Arad] Budapest 1921.04.29 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Sándor kocsirendező Fülek [Nógrád] Salgótarján [Nógrád] 1920.12.23 6 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Tóth Sándor lakatos Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.24 2 Erdélyi Hírek, 1920. 44. szám
Tóth Sándor asztalos Nagyvárad [Bihar] Rákospalota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.25 2 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Tóth Sándor váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1920.03.22 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Tóth Sándor hivatalnok Bánffyhunyad [Kolozs] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.04.01 MÁV Levéltár, Naplószerű feljegyzések, Miskolci üzletvezetőség távirata A kiutasítottak kézipodgyászon kívül csak egy nagy koffert vihettek magukkal
Tóth Sándor kalauz Eszék [Verőce] Újdombóvár [Tolna] 1918.11.08 Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tóth Sándor kalauz Eszék [Verőce] Szabadka [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.774/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Sándor mozdonyvezető Zágráb [Zágráb] Dombóvár [Tolna] 1919 Magyar Országos Levéltár 29.448/919 sz. rendelv.
Tóth Sámuel állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Debrecen [Hajdú] 1920.09.10 3 MOL (Z.1610, 125 dob.) 1 vagon
Tóth Rudolf ny. fékező Adony [Fejér] Székesfehérvár [Fejér] 1922.11.22 2 kocsi
Tóth Róza magánzó Petrozsény [Hunyad] Berettyóújfalu [Bihar] 1920.10.19 Erdélyi Hírek, 1920. 43. sz. folyt.
Tóth Péter vasutas Ópiski [Hunyad] Kisújszállás [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Pálné főmérnök neje Arad [Arad] Budapest 1920.06.19 6 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth Pál vasutas Petrozsény [Hunyad] Püspökladány [Hajdú] 1921.09.28 3 Lökösházára érkezett menekültek
Tóth Pál kiadóőr Szered [Pozsony] Sülysáp [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1919 Magyar Országos Levéltár 54.644/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály pályaőr Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest Nincs dátum (15-1922/54370.) "B" listás menekült vasutas
Tóth Mihály vizsgáló lakatos Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.03.07
Tóth Mihály vasutas Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.08.24 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Mihály vasutas Arad [Arad] Békés [Békés] 1921.04.08 3 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tóth Mihály csendőr őrmester Kolozsvár [Kolozs] Vác [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.12 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth Mihály váltókezelő Bród [Horvát-Szlavónország] Ada [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály kalauz Bród [Horvát-Szlavónország] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Mihály raktárnok Zágráb [Zágráb] Budapest 1919 Magyar Országos Levéltár 9800/919. sz. rendelvénnyel
Tóth Máténé htb Privigye [Nyitra] Dunakeszi [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 4 Szobra megérkezett kiutasítottak
Tóth Máté váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kőbánya) 1921.05.25
Tóth Márton szakiskolai művezető Késmárk [Szepes] Napkor [Szabolcs] 1921.12.03 6 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Mária htb Nagyvárad [Bihar] Vésztő [Békés] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Tóth Mária tanuló Halmi [Ugocsa] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Lászlóné óvónő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.10.17 2 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth László MÁV ellenőr Temesvár [Temes] Székesfehérvár [Fejér] 1920.07.27 2 Erdélyi Hírek, 1920. 27. szám
Tóth Lajos irodatiszt Máriaradna [Arad] Hódmezővásárhely [Csongrád] 1921.08.18 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Lajos MÁV főellenőr Betlenszentmiklós [Kis-Küküllő] Nagycsere [Hajdú] 1920.12.27 10 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Lajos szabó Szatmárnémeti [Szatmár] Budapest 1920.10.07 4 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Lajos vasúti szolga Arad [Arad] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth Lajos főisk. hallg Nagyszalonta [Bihar] Budapest 1920.09.12 1 Erdélyi Hírek, 1920. 34., 35., 36. szám.
Tóth Lajos törvényszéki bíró Nagyszőllős [Ugocsa] Debrecen [Hajdú] 1920.09.06 7 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tóth Lajos törvényszéki bíró Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920.08.31 Debreczeni ujság
Tóth Lajos raktári munkás Zágráb [Zágráb] Keszthely [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 52.619/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Károly vaseszetrgályos Óbecse [Bács-Bodrog] Budapest 1922.02.13 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Károly kalauz Ópiski [Hunyad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1921.07.30 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tóth Károly vasutas Ópiski [Hunyad] Hajdúszoboszló [Hajdú] 1921.07.26 2 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Károly Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.07.16 Békés c. gyulai újság (A hét folyamán érkezett igazolókönyvecskéket és okmányokat átvehetik)
Tóth Károly vaskereskedő-segéd Topolya [Bács-Bodrog] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.06.15 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth Kálmánné htb Zólyom [Zólyom] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.12.26 Szobra érkezett menekültek
Tóth Kálmánné rendőrtisztné Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.06.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Kálmán pénzügyi főtiszt Kolozsvár [Kolozs] Rákosszentmihály [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.20-31. 4 Szolnokra érkezett menekültek
Tóth Kálmán mozdonyvezető Ópiski [Hunyad] Cegléd [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Kálmán tanító Máramarossziget [Máramaros] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.10.10 1 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth Júlia cseléd Temesvár [Temes] Budapest 1920.06.24 1 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Józsefné családfő Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.24 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Tóth József pályafelvigyázó Ipolyság [Hont] Cinkota [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.12.13 6 Szobra érkezett menekültek
Tóth József vont. s.tiszt Ismeretlen [Ismeretlen] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.05.29
Tóth József MÁV hivatalnok Pusztahollód [Bihar] Abony [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.11.09 1 Erdélyi Hírek, 1921. 1. sz.
Tóth József törvényszéki irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.09.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 33. és 34. sz.
Tóth József cipész Ismeretlen [Ismeretlen] Veszprém [Veszprém] 1920.07.17 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tóth József munkás Temesvár [Temes] Csepel [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.07.14 4 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth József szerelő Arad [Arad] Vörösmajor [Komárom] 1920.06.19 3 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth József kalauz Vinkovci [Szerém] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Tóth János XI. v.fék Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919.02.03 Kimutatás a Horvátországból és az ellenség által megszállt területekről menekült és Gyékényes állomásra ideiglenesen áthelyezett személyzetről. 1919. nov. 30.
Tóth János XI. vonatfékező Zágráb [Zágráb] Gyékényes [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 9893 sz. rendelv-el
Tóth János IV. vonatfékező Zágráb [Zágráb] Tapolca [Zala] 1919 Magyar Országos Levéltár 9892 sz. rendelv-el
Tóth János és családja iskolaszolga Lőcse [Szepes] Ismeretlen [Ismeretlen] 1919.09.12 Szepesi Lapok c. iglói újság
Tóth János szobafestősegéd Belgrád [Szerbia] Szekszárd [Tolna] 1922.02.08 Szegedre érkezett menekültek
Tóth János pincér Beocsin [Szerém] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.09.12 2 Szegedre érkezett menekültek visszautasítva
Tóth János építész Nagykároly [Szatmár] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.10 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth János csendőr Nyujtód [Háromszék] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth János csendőr Nyujtód [Háromszék] Budapest 1920.12.15 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tóth János vasúti szolga Arad [Arad] Köröstarcsa [Békés] 1920.10.06 3 Erdélyi Hírek, 1920. 39. szám
Tóth János pincér Küküllőszög [Alsó-Fehér] Budapest 1920.07.05 2 Erdélyi Hírek, 1920. 23. szám
Tóth Istvánné Nagyvárad [Bihar] Budapest 1921.06.24 Szabadság c. nagyváradi újság
Tóth István raktárnok Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.03.11
Tóth István vendéglős Horgos [Csongrád] Ismeretlen [Ismeretlen] 1921.11.19 1 Szegedre érkezett menekültek fellebbezés alatt
Tóth István MÁV kiadóőr Vörösmart [Baranya] Pécsvárad [Baranya] 1921.09.21 4 Szegedre érkezett menekültek
Tóth István előfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Dorog [Esztergom] 1921.04.14
Tóth István fékező Temesvár [Temes] Győr [Győr] 1921.03.10 5 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Tóth István bányász Pegeres [Nincs adat] Pilisvörösvár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.12.27 8 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth István vasutas Temesvár [Temes] Dorog [Esztergom] 1920.12.27 5 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth István vasutas Temesvár [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Tóth István pénzügyi tanácsos Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest (VII. Hernád és Peterdi utcai községi iskola) 1919.11.20 2 Erdélyi Hírek 28. szám
Tóth István vonatfékező Bród [Horvát-Szlavónország] Temesvár [Temes] 1919 Magyar Országos Levéltár 16.819/919 sz.
Tóth Irén festő Arad [Arad] Budapest 1920.12.27 1 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Imréné fodrász neje Alsócsokor [Nincs adat] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Imre állomásfőnök-h Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tóth Imre ny. mozdonyfűtő Ismeretlen [Ismeretlen] Püspökladány [Hajdú] 1922.07.02 11 MOL (Z.1610, 125 dob.) 2 vagon
Tóth Imre kalauz Lugos [Krassó-Szörény] Vésztő [Békés] 1922.05.24 Menekült vasutasok kartonjai. (1921-1922).
Tóth Imre vasutas Ópiski [Hunyad] Békéscsaba [Békés] 1921.04.08 10 Erdélyi Hírek, 1921. 19. szám
Tóth Imre kocsirendező Ismeretlen [Ismeretlen] Pusztaszabolcs [Fejér] 1921.03.31
Tóth Ignácz főkalauz Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.10.26
Tóth Ida htb Marosvásárhely [Maros-Torda] Budapest 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tóth Helén Nagyvárad [Bihar] Köröstarcsa [Békés] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Tóth Gyula irodai s.tiszt Szabadka [Bodrog] Budapest (Keleti pályaudvar) 1923.01.19 MOL (Z.1525) (15180/1923.)
Tóth Gyula vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1921.04.15
Tóth Gyula irodafőtiszt Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Biharkeresztes [Bihar] 1920.12.21 2 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Tóth Gyula Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Tóth György tűzőr Ismeretlen [Ismeretlen] Hegyeshalom [Moson] 1922.01.16
Tóth György váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Újdombóvár [Tolna] 1920.10.04 [MOL Z. 1610. 125 dob.] vagonlakók
Tóth György váltókezelő Ismeretlen [Ismeretlen] Dombóvár [Tolna] 1920.09.28 [MOL Z. 1610. 125 dob.]
Tóth György irodatiszt Kolozsvár [Kolozs] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1920.05.22 5 ERDÉLYI HÍREK, 1920. június 19. (20 sz.)
Tóth György segédtávirász Dugesolo [Zágráb] Debrecen [Hajdú] 1919 Magyar Országos Levéltár 25.082/919 sz. rendelvénnyel
Tóth G. János raktári munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Kelenföld) 1921.05.18
Tóth Ferenc I. vonatfékező Vinkovci [Szerém] Gombos [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 44.808/919 sz. rendelvénnyel
Tóth Ferenc ny. irodatiszt Belényes [Bihar] Ismeretlen [Ismeretlen] 1925.04.30 Népjóléti Minisztérium. (MOL K166-16 cs.), Átcsatolt területekről beköltözöttek nyugdíjigénye. (F1-28573/1928.)
Tóth Ferenc műszaki tisztjelölt Padé [Torontál] Orosháza [Békés] 1923.02.16 MOL (Z.1525) (24516/1923.)
Tóth Ferenc kereskedősegéd Horgos [Csongrád] Tiszaörs [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.05.08 4 Hidasnémetire érkezett menekültek
Tóth Ferenc földmíves Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1921.03.22 1 Erdélyi Hírek, 1921. 18. szám
Tóth Ferenc főkalauz Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.21 5 Erdélyi Hírek, 1921. 17. szám
Tóth Ferenc gyógyszerész Nagyszőllős [Ugocsa] Érd [Fejér] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Tóth Ferenc gyógyszerész Nagyszőllős [Ugocsa] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.11.01 2 Erdélyi Hírek, 1920. 45. sz.
Tóth Ferenc tanuló Nagykároly [Szatmár] Budapest 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tóth Ferenc tanító Székelyudvarhely [Udvarhely] Budapest 1920.10.02 Erdélyi Hírek, 1920. 38. szám
Tóth Ferenc tanuló Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 31. és 32. sz.
Tóth Ferdinánd mozdonyvezető Ismeretlen [Ismeretlen] Miskolc [Borsod] 1921.10.25 MOL (Z.1610, 125 dob.)
Tóth Erzsébet vasalónő Simánd [Arad] Dömös [Esztergom] 1920.06.19 2 Erdélyi Hírek, 1920. 21 szám
Tóth Ernő és családja segédhivatali alkalmazott Zombor [Bács-Bodrog] Ismeretlen [Ismeretlen] 1920. 5. 12-13 (MOL K26-XLI-4209.) kiutasított köztisztviselő
Tóth Emma hajadon kezelőnő Érsekújvár [Nyitra] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum Kimutatás a Bp-balparti üv-nél alkalmazott menekülekről. III/B.-III.
Tóth Emila postatisztviselő Nagyvárad [Bihar] Püspökladány [Hajdú] 1920.09.29 Erdélyi Hírek, 1920. 37. szám
Tóth Dániel tisztviselő Torda [Torda-Aranyos] Komádi [Bihar] 1920.11.23 4 Erdélyi Hírek, 1921. 2. sz.
Tóth Bertalan hivatalszolga Zágráb [Zágráb] Pécs [Baranya] 1918.11.08 Heti jelentés (1919. jan. 25.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tóth Béláné htb Kőcse [Torontál] Solymár [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.08.13 Szegedre érkezett menekültek
Tóth Béla közjegyző Kőcse [Torontál] Pesthidegkút [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.12 Szegedre megérkezett kiutasítottak
Tóth Béla fékező Nagyvárad [Bihar] Nyíregyháza [Szabolcs] 1921.04.18 2 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Tóth Béla Nagyvárad [Bihar] Békéscsaba [Békés] 1921.04.15 Szabadság c. nagyváradi újság
Tóth Bálintné htb Csíkcsicsó [Csík] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.22 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Tóth Bálintné htb Csíkcsicsó [Csík] Aszód [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.21 2 Biharkeresztesre érkezett menekültek
Tóth B. András Szászapátfalva [Nagy-Küküllő] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki
Tóth Antal vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Salgótarján [Nógrád] 1920.07.20
Tóth Anna cseléd Törökkanizsa [Torontál] Klárafalva [Torontál] 1922.02.03 Szegedre érkezett menekültek
Tóth András főkocsimester Ismeretlen [Ismeretlen] Mosonmagyaróvár [Moson] 1922.01.17
Tóth András asztalos Resicabánya [Krassó-Szörény] Kalocsa [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.06.25 4 Erdélyi Hírek, 1920. 22. szám
Tóth Albert állomás elöljáró Ismeretlen [Ismeretlen] Balassagyarmat [Nógrád] 1921.05.04 5
Tossenberger Béla cipész Zombor [Bács-Bodrog] Pécs [Baranya] 1921.08.27 Szegedre érkezett menekültek
Torockai József MÁV főellenőr Kolozsvár [Kolozs] Debrecen [Hajdú] 1921.04.16 3 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Toró Lajos csendőr őrmester Bögöz [Udvarhely] Jászapáti [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.13 2 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Tornyi Mihály napszámos Nagyvárad [Bihar] Budapest 1920.08.10 1 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tornyi András Nagyvárad [Bihar] Biharugra [Bihar] 1921.05.31 Nagyváradi Napló
Tornai Sándor vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Ismeretlen [Ismeretlen] Nincs dátum (21-1920/24595.)
Tornai Sándor fékező Ópiski [Hunyad] Székesfehérvár [Fejér] 1919 Magyar Országos Levéltár 69.189/919 sz. rendelvénnyel
Tormásy József magántisztviselő Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest (Nyugati pályaudvar) 1922.02.16
Tormássy Ödön irodakezelő Dugesolo [Zágráb] Kaposvár [Somogy] 1919 Magyar Országos Levéltár 9897 sz. rendelv-el
Tormási (Tormásy) József és családja munkás Ismeretlen [Ismeretlen] Szeged [Csongrád] 1921.04.14 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tormási (Tormásy) József bőrgyári munkás Szamosújvár [Szolnok-Doboka] Pápa [Veszprém] 1921.04.18 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Torma János gyári munkás Temesvár [Temes] Esztergom [Esztergom] 1920.12.27 2 Erdélyi Hírek, 1921. 11. sz.
Torma Imre vonatfékező Ismeretlen [Ismeretlen] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.06.10
Torma Imre fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Torma Imre fékező Arad [Arad] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.03.10 3 Erdélyi Hírek, 1921. 15. szám
Torma Dezső ny. főszolgabíró Nagyiratos [Arad] Szajol [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.18 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Torma Albert kocsivizsgáló Ismeretlen [Ismeretlen] Felsőgalla [Komárom] 1921.06.14
Torisi Márton fogház őrmester Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1921.04.18 1 Erdélyi Hírek, 1921. 20. szám
Torday Mátyás éjjeliőr Bród [Horvát-Szlavónország] Szond [Bács-Bodrog] 1919 Magyar Országos Levéltár 22.917/919 sz. rendelvénnyel
Torcsi Margit tanítónő Temesvár [Temes] Budapest 1920.12.23 Erdélyi Hírek, 1921. 10. sz.
Torbay István könyvkötő Kolozsvár [Kolozs] Budapest 1920.07.25 1 Erdélyi Hírek, 1920. 26. szám
Tor Sándor állomás málházó Alkenyér [Hunyad ] Mezőtúr [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.10.09 3 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Topcsiov Ferenc jegyző Denta [Temes] Szolnok [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.12.20 1 Erdélyi Hírek, 1921. 9. sz.
Topa Jánosné lakatos neje Szatmárnémeti [Szatmár] Rákos [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1920.08.21 3 Erdélyi Hírek, 1920. 31. szám
Tonnheiser József őrnagy Kolozsvár [Kolozs] Újmátyásföld [Pest-Pilis-Solt-Kiskun] 1921.07.05 3 Szolnokra megérkezett kiutasítottak
Tonheiszer József és családja Ismeretlen [Ismeretlen] Budapest 1921.06.21 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tondi Ferenc vasutas Arad [Arad] Pusztapó [Jász-Nagykun-Szolnok] 1921.07.04 4 Lökösházára érkezett kiutasítottak
Tónay Zoltán Dezső egy. hallg Szabadka [Bodrog] Budapest 1921.09.03 Szegedre érkezett menekültek
Tompos Károly tanuló Zilah [Szilágy] Debrecen [Hajdú] 1920.10.09 Erdélyi Hírek, 1920. 42. szám
Tompos Anna Ismeretlen [Ismeretlen] Szekszárd [Tolna] 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tompa Sándorné csendőr tiszthelyettes neje Brassó [Brassó] Budapest (Kőbánya) 1920.08.06 2 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tompa Árpád gimnáziumi igazgató Torda [Torda-Aranyos] Budapest 1920.08.16 5 Erdélyi Hírek, 1920. 30. szám
Tomots János kalauz Varasd [Varasd] Kaposvár [Somogy] Nincs dátum Heti jelentés (1919.febr. 8.) a délvidéki menekült vasutasokról, Pécs
Tomory Elemér gyógyszerész Zsombolya [Torontál] Jászberény [Jász-Nagykun-Szolnok] 1920.08.06 5 Erdélyi Hírek, 1920. 29. szám
Tomornyik Margit Ismeretlen [Ismeretlen] Szentilona [Zala] 1920.07.25 Ellenzék c. kolozsvári újság
Tomori Mihály Nagyszeben [Szeben] Ismeretlen [Ismeretlen] 1923 Románok által lefogott politikai foglyok, román politikai foglyokért cseréltek ki

Összesen: 15397 db | 1400 db/oldal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11