"Vajon így képzelte-e el Wilson a népakarat megnyilvánulását...?"


A Világ című polgári radikális napilap 1918. december 3-i száma részletes tudósítást közölt a két nappal korábban, december elsején...
2020. 11. 30.

„Censurat: Moldovan”


A Tolnai Világlapja száz éve megjelent számai a román megszállás egy-egy momentumáról is tudósítottak - már amennyire azt a román...
2019. 09. 17.

Lenin elvtárs! Örömmel tudatjuk önnel, tisztelt elvtárs, hogy a szlovák proletariátus megalakitotta a Szlovák Tanácsköztársaságot.


A Népszava 1919. június 21-i száma a csehszlovák csapatok sikertelen ellentámadásai és a délszláv megszállás alá került területeken...
2019. 06. 21.

„Felsőmagyarország örömünnepe.”


A történelmi Magyarország peremterületeinek leválása, a magyar fennhatóság 1918 vége óta tartó, gyakorlatilag folyamatos...
2019. 06. 11.

„Az órákat nyomban előreigazitották, a Tanácsköztársaság időszámitása szerint…”


A csehszlovák csapatok ugyan május elején bevonultak Miskolcra, de hiába jelentette ki a csehszlovák politikai megbízott, hogy a...
2019. 05. 21.

Rossz hírek a frontról


Száz évvel ezelőtt, 1919 májusának első napjaiban, egyre szorongatottabbá vált a Magyarországi Tanácsköztársaság helyzete. Miközben...
2019. 05. 02.

A Népszava a Vörös Hadsereg harcairól


A Népszava 1919. április 29-i száma beszámol az április közepén megindított román offenzíva következtében egyre válságosabb hadi...
2019. 04. 26.

„A román bojárok orvtámadása”


„Annak ellenére, hogy a Tanácskormány a fegyverszüneti szerződést teljes mértékben magáévá tette és az antanttal tárgyalásokat...
2019. 04. 16.

Amikor a világforradalom lokomotivja megérkezett Münchenbe


A világháború szinte mindenhol megroppantotta a régi rendet Kelet- és Közép-Európában, különösen a vesztes országokban. Forradalmak,...
2019. 04. 08.

Egy búr tábornok Budapesten


A Pesti Napló 1919. április 5-i lapszáma bizakodó hangnemben számolt be Jan Christian Smuts brit tábornok budapesti küldetéséről,...
2019. 04. 04.

A Vix-jegyzék és következményei


A magyar kormánynak 1919. március 20-án átnyújtott újabb antant-jegyzék radikális fordulathoz vezetett a magyar belpolitikában. Az...
2019. 03. 21.

A blokád vége, Tótország autonómiája, pincérsztrájk


A Budapesti Hírlap 1919. március 9-i lapszáma vegyes hírekkel szolgált. Optimizmust sugallt – mivel a béke közeledésére utalt – a...
2019. 03. 08.

Magyarország földrajzi egysége.


A háborús vereség, a nemzetiségi elitek elszakadási nyilatkozatai, a bevonuló idegen csapatok, az újabbnál újabb – és egyre beljebb...
2019. 02. 22.

Csehek Komáromban, románok Zilahnál


A Tolnai Világlapja 1919. február 22-én megjelent 8. számának egyik fényképén cseh katonák állnak a komáromi Duna-hídon. A felvétel...
2019. 02. 21.

Ellenállás és tiltakozás


A Budapesti Hirlap 1919. február 11-i lapszámában megjelent hírek a csehszlovák csapatok előnyomulásáról, erdélyi atrocitásokról, és...
2019. 02. 11.

Illúziók és reménységek


A Budapesti Hírlap 1919. január 26-i lapszámának vezércikke egyaránt jól szemlélteti a korabeli magyar nyilvánosságban jelen lévő...
2019. 01. 25.

Megszállás, hatalomátvétel és magyarázkodás


A Budapesti Hírlap száz évvel ezelőtt, 1919. január 22-én megjelent száma az idegen csapatok bevonulása nyomán berendezkedő új -...
2019. 01. 21.

"Bereczki pótcsendőr fején több súlyos sérülést kapott."


Az Osztrák-Magyar Monarchia katonai vereségét és bomlását kísérő felfordulás és konfliktusok november második hetében is...
2018. 11. 19.

"Izgalom és román eszme nagy, a község csak karhatalommal közelíthető meg."


A kolozsvári csendőrkerület parancsnoksága 1918. november 5-én az alábbi táviratban értesítette a petrozsényi csendőrszárnyat a...
2018. 11. 07.

"Óriási pánik."


A visszatérő katonák igen gyakran okoztak komoly pánikhelyzetet a hátországban.
2018. 11. 04.

"Soha többé katonát nem akarok látni!"


Linder Béla híres „nem akarok többé katonát látni beszéde” talán az elmúlt évszázad leghíresebb hadügyminiszteri felszólalása volt,...
2018. 11. 03.

Forrongó Magyarország


1918 őszén az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását korábban nem látott erőszakhullám kísérte. November elején-közepén az akkori...
2018. 11. 02.

„A Habsburgok birodalmaiban a mai nap históriai dátum.”


A Budapesti Hírlap október 18-i lapszáma az Osztrák-Magyar Monarchia megreformálására – és megmentésére – tett utolsó kísérletekről,...
2018. 10. 18.

Wilson válaszára várva


A Krónika aktuális válogatása a Budapesti Hírlap 1918. október 16-i számának cikkei alapján próbálja meg érzékeltetni a Wilsonhoz...
2018. 10. 15.

"Wilson pontozataiba pedig esetleg belefér Magyarország területi épsége és nemzeti egysége."


A Krónika mai szemelvényei a központi hatalmak békeajánlatát idézik fel a Budapesti Hírlap 1918. október 6-i vezércikke és néhány...
2018. 10. 06.

Az összeomlás előjelei Délkelet-Európában


A mai Krónika az 1918. szeptember 28-án megjelent lapokból szemezget. A bolgár front összeomlása megrendítette a központi hatalmak...
2018. 09. 29.

Tisza a délszlávoknál és a román trónörökös kalandja Odesszában


A hosszúra nyúlt nyári szünet után ismét jelentkezik a Krónika, és a budapesti napilapokból szemezgetve villantja fel, hogyan látták...
2018. 09. 24.

Csehszlovák–magyar konfliktus Szibériában és az országot építő idegesek


A Romániával kötött békével megnyílt lehetőségek latolgatása, a hadi cselekmények alakulásának és az ausztriai és magyarországi...
2018. 06. 14.

Fordulat a háborúban és Bratianu bűnei


„Itt egyébként általános a fölfogás, hogy a szövetség uj megkötése történelmi jelentőségü tény s bizonyos tekintetben a háboru...
2018. 05. 15.

Messzehordó ágyú vagy a katasztrófa előzménye


„A most megujitott szerződés tehát egy szerencsés messzehordó ágyu, a mely száz mérföldről belelőtt ezekbe a kisded játékaiba az...
2018. 05. 14.

összesen: 44 db | 30 db/oldal

1 2