2017. február 22. szerda, 09:00
Tarján Ödön, Gaucsík István, Csehszlovákia, gazdaságtörténet
Kutatócsoportunk tagja, Gaucsík István gondozásában nemrég jelentek meg Tarján Ödön válogatott kisebbség- és gazdaságpolitikai beszédei és írásai.

Tarján Ödön, a két világháború közötti csehszlovákiai magyar gazdaságpolitikus, közgazdász és publicista életútját számos hullámvölgy, váratlan fordulat, újrakezdés és egzisztenciális megpróbáltatás jellemezte. Egyszerre volt vállalkozó, politikus, publicista, a kisebbségi közügyeket a háttérből befolyásoló személyiség, az európai és világgazdaság mozgatórugóit szorgalmasan tanulmányozó közgazdász, a magyarországi szabadkőművesség egyik meghatározó egyénisége és egyben feltaláló.

A könyv célja Tarján Ödön életrajzának a feltárása, politikusi és szakmai habitusának és ezidáig elfelejtett, illetve a magyar kisebbségtörténeti diskurzusba be nem emelt legfontosabb tanulmányainak és cikkeinek a közzététele, egyben azok történeti értékelése. Ez annál inkább szükséges, mivel a folyóiratokban (főképpen a Prágai Magyar Hírlapban), valamint napilapokban megjelent és önálló műként publikált külföldi és cseh, illetve szlovák közgazdasági szakirodalomra támaszkodó tanulmányai a közgyűjteményekben nehezen hozzáférhetők, sőt némelyek a közép-európai régió könyvtáraiban nem is fordulnak elő.

http://www.kalligram.com/?cl=kniha&iid=1585

 

Twitter megosztás Google+ megosztás