A Sic Itur ad Astra friss számában megjelent kutatócsoportunk munkatársának, Romsics Gergelynek a tanulmánya.

A Külpolitikai gondolkodás a magyarországi Tanácsköztársaságban című tanulmánya arra a kérdésre keresi a választ, hogy kimutatható-e a Tanácsköztársaság fennállásának néhány hónapjában a döntéshozók és vezető értelmiségiek által meghatározott külpolitikai gondolkodásban a szociáldemokrata és kommunista irányvonalak párhuzamos jelentkezése. A szakirodalmi állásfoglalásokat primer forrásokkal ütköztető elemzés tanulsága szerint a kettősség valóban fennállt, márcsak azért is, mert a két, formálisan összeolvadt pártfrakció gondolkodását rokon, de eltérő marxista hagyományok formálták, és ezek nyomán eltérően ítélték meg a „burzsoá” hatalmakkal való interakciók lehetőségét

A tematikus lapszám teljes tartalomjegyzéke elérhető itt.

 

A címkép forrása a folyóirat Facebook-oldala.

Twitter megosztás Google+ megosztás