2017. június 29. csütörtök, 15:24
Trianon 100 Rubicon
Megjelent a Rubicon történelmi folyóirat legfrissebb száma (2017/7–8.), amely a trianoni kérdéskört idézi fel. A lapszámban számos cikk olvasható a Trianon 100 kutatócsoport műhelyéből: a békekonferencia tárgyalásaitól a Székely Hadosztályon és Budapest román megszállásán át az élelmiszerellátás és a menekültek kérdéséig, továbbá Magyarország veszteségeiről, kettévágott városokról, a revízióról, történelmi párhuzamokról és további izgalmas témákról.

Az új Rubicon tartalma:

ÚJRAGONDOLÁS
Ablonczy Balázs: Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920 * Révész Tamás: 1918: az erőszak éve. Fegyelem és lázadás a hadseregben az első világháború végétől a Tanácsköztársaság kikiáltásáig * Ablonczy Balázs – Zahorán Csaba: Rúzs és bocskor. Román–magyar történetek 1919-ben * Ablonczy Balázs: Románia titkos fegyvere. Mária királyné * Bódy Zsombor: Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon * Ablonczy Balázs: Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról * Nagy Szabolcs: A Székely Hadosztály – Kratochwill Károly, a Székely Hadosztály parancsnoka * Szűts István Gergely: Elűzöttek. Menekültek, optánsok és vagonlakók * Győri Róbert: A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett * 
VESZTESÉGEK
Estók János: Mi veszett oda a nagy háborúval és Trianonnal? Magyarország gazdasága 1914-ben * Kubassek János: Mit veszített Magyarország Trianonban? * Fodor János: Impériumváltás Erdélyben * Sebők László: Kettévágott települések. Komárom, Sátoraljaújhely, Szabadka * Krisch András: Az elveszett Őrvidék. Nyugat-Magyarország elcsatolása az első világháború után * 
REFLEXIÓK
Ujváry Gábor: A békekötés és a magyar történetírás. „Trianon elítélésében és a revízió kívánságában mindnyájan egyek vagyunk” * Gali Máté: Egy művelt konzervatív gondolkodó Trianonról. Berzeviczy Albert és a revízió * 
PÁRHUZAMOK
Hahner Péter: A bécsi kongresszus * Magyarics Tamás: Háború és béke. Fordulatok Woodrow Wilson amerikai elnök gondolkodásában * Németh István: Versailles. A diktált béke * Kövecsi–Oláh Péter: Sèvres-től Lausanne-ig. Törökország harca a békediktátum ellen * 

VISSZATEKINTÉS
Jeszenszky Géza: Elmaradt lehetőségek 1943 őszén. Reflexió a Rubicon 2017/5., Kállay-számára

Twitter megosztás Google+ megosztás