Születési hely, idő: Budapest, 1974.

 

Tanulmányok:

- Történelem–francia szak, ELTE BTK, 1998.

- Université Paris 1–Sorbonne, DEA, Nemzetközi Kapcsolatok Története, 1998–1999.

- Történettudományi Doktori Iskola, ELTE BTK, 1998–2001.
 

Tudományos fokozat:

PhD              ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2004.

Habilitáció     ELTE BTK, 2011
 

Munkahelyek:

2015–            MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

2011–2015    Párizsi Magyar Intézet, igazgató, kulturális tanácsos

2009–            ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszék, adjunktus (2015-től docens)

2008–2009    MTA Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs

2007              MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, tudományos munkatárs

2007              Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága (Szentendre), történész-muzeológus

2002–2007    Teleki László Intézet, Közép-Európai Tanulmányok Intézete

 

Kutatási terület:

Magyarország története a 20. században, diplomácia- és művelődéstörténet
 

Publikációk