Föderalizálás és perszonálunió, csehszlovák aspirációk és délszláv igények, spanyolnátha és menekültek

A Budapesti Hírlap október 18-i lapszáma az Osztrák-Magyar Monarchia megreformálására – és megmentésére – tett utolsó kísérletekről, valamint a birodalom egyre zűrzavarosabb helyzetéről számolt be.

"A helyzet (…) a reménységgel biztató momentumok ellenére még ma is kétségtelenül komoly."

A mai Krónika az 1918. szeptember 28-án megjelent lapokból szemezget. A bolgár front összeomlása megrendítette a központi hatalmak pozícióit Délkelet-Európában, lázba hozva mind a Monarchia, mind Németország vezetőit és közvéleményét. És bár a hadvezetőség sürgős intézkedéseket foganatosított, a helyzet komolysága a Budapesti Hírlap cikkeiből is kiérződik. Ugyanakkor kevésbé látványos, de nem kevésbé baljós hírek érkeztek a hátországban terjedő spanyolnátháról is.