E kutatási pillér lenne leginkább interdiszciplináris és feszítené ki a kronológiai ívet napjainkig. A cél az, hogy megvizsgáljuk Trianon és a revízió helyét a magyar külpolitikai gondolkodás kialakulásában, a historiográfiában, a szépirodalomban és az emlékezetpolitikában (például a várpalotai Trianon Múzeum elemzésével), megvizsgálva egyúttal azt, hogy a szomszéd államok történetírása milyen eredményekre jutott a kérdésben (illetve milyen más, Trianonhoz hasonlítható traumák érték őket a 20. század folyamán, és ezek mennyire hasonlíthatók 1920-hoz?). Cél továbbá a köztéri Trianon-reprezentációk feldolgozása és egy emlékmű-kataszter elkészítése. Az egészet keretbe foglalná egy nagymintás közvélemény-kutatás, illetve két specifikus, fókuszcsoportos, kvalitatív elemzés a magyar középiskolás ill. egyetemi diákság és a történelemtanárok Trianon-képéről. Témagazdák: Romsics Gergely (politikai diskurzusok, jelenleg New York-i Magyar Kulturális Központ), Mészáros Flóra (köztéri emlékezet, KRE BTK), Krizmanics Réka (historiográfia, CEU), Bazsalya Balázs (szociológia, jelenkori emlékezet), Zahorán Csaba (szomszédos országok, ELTE BTK).