Csehszlovák–magyar konfliktus Szibériában és az országot építő idegesek

A Romániával kötött békével megnyílt lehetőségek latolgatása, a hadi cselekmények alakulásának és az ausztriai és magyarországi belpolitika fejleményeinek ismertetése mellett pár aprónak tűnő, mégis fontos hír jelent meg a Budapesti Hírlap 1918. június 14-i lapszámában.