Kollégánk a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2021/2. számában megjelent tanulmányában vizsgálja az impériumváltást.

Az 1918–19-es államfordulat első heteiről Losoncon, Rimaszombatban és Rozsnyón című írásban Simon Attila az első világháború után a közép-európai térségben végbemenő átalakulás regionális sajátosságaival foglalkozik, és azt vizsgálja, hogyan ment végbe az államfordulat a magyar nyelvterület középső részének északi peremvidékén található három város, Losonc, Rimaszombat és Rozsnyó esetében. A dolgozat első felében a szerző bemutatja, hogyan zajlottak le a három településen a Károlyi Mihály vezette őszirózsás forradalom eseményei. Bemutatja a Magyar Nemzeti tanácsok megalakulását, illetve foglalkozik a Nógrád és Gömör térségében lezajlott zavargások eseményeivel és okaival is. A dolgozat második része a vizsgált régió és városok csehszlovák hadsereg általi megszállását járja körül. A szerző jelzi, hogy megszállás békés, erőszakmentes megvalósulása jórészt annak köszönhető, hogy a helyi magyar lakosság nem megszállókét, hanem ideiglenes rendfenntartó alakulatokként tekintett a csehszlovák csapatokra.

A lapszám megvásárolható nyomtatott, illetve PDF-formátumban ezen a linken.

 

A címképen: Rozsnyó, kilátás a főtéren álló Városi őrtoronyból, középen a református templom, 1939. Forrás: Fortepan/Stuber Andrea

 

 

Twitter megosztás Google+ megosztás