Kutatócsoportunk tagja, Juhász Balázs gondozásában újabb kiadvány jelenik meg Trianon kérdésköréből.

A trianoni békeszerződés – a többi Párizs környéki békéhez hasonlóan – olyan pontokat is tartalmazott, amelyek az aláírtak betartásának ellenőrzéséről szóltak. Ilyen megkötés volt például a katonai ellenőrzésért felelő szövetségközi antant-bizottság (röviden SZKEB), amely mindegyik vesztes országban, vagyis Magyarországon is megalakult. Az SZKEB-ket csupán 1926-27-re oszlatták fel, így ezek éveken keresztül lehetőséget biztosítottak az antant számára a legyőzött államok katonai vonatkozású ügyeinek ellenőrzésére. A magyarországi SZKEB működésének bemutatásához rendelkezésünkre áll egy különleges dokumentum: Rapaich Richárd ezredes, majd tábornok hivatali naplója, amely a hazai antant-ellenőrzés működésének részletes bemutatásán túl számos olyan eseményről, hadiipari vonatkozású jelenségről tanúskodik, amelyről nem vagy csak nagyon hiányos mértékben maradt fenn levéltári forrás. A napló ugyanis nem más, mint egy egyedülálló kordokumentum a trianoni békeszerződés katonai korlátozásainak folyamatos megszegési kísérletéről.

A kötet tartalomjegyzéke letölthető:

Kapcsolódó fájl:
   fájl letöltése

Twitter megosztás Google+ megosztás