Az MTA BTK Lendület Trianon 100 Kutatócsoportjának és az ELTE BTK Néderlandisztikai Tanszékének közös konferenciája.

Budapest, 2018. november 9-10. (péntek-szombat)

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Előzetes program

 

November 9., péntek

9:15

Megnyitó

René van Hell, a Holland Királyság magyarországi nagykövete és Fodor Pál, az MTA BTK főigazgatója

9:30

Bevezető előadás

Peter Gatrell (University of Manchester): Refugees in modern world history: reflections on the long 20th century

Szünet

10:45 Közép-Európák

Levezető elnök: Egry Gábor (Politikatörténeti Intézet)

Barbara Lambauer (SIRICE, Paris): Jewish refugees from Galicia, between frontiers and territories (angol nyelven)

Pálvölgyi Balázs (Balassi Intézet, Párizsi Magyar Intézet): Senkiföldjén. Bécs és Budapest lépései a keleti front menekültjeinek eltávolításáért a nagy háború után

Hamerli Petra (PTE): Horvát menekültek Magyarországon Trianon után

Gaucsík István (Historický ústav SAV, Bratislava/Pozsony): Állam, polgár, jog. Megközelítések Csehszlovákia állampolgársági intézményének vizsgálatához (1918–1938)

Vita

12: 20 Ebédszünet

13: 30 Élmények és stratégiák I.

Levezető elnök: Szűts István Gergely (MNL VeML)

Bartha Ákos (MTA BTK): Brád, Verdun, Tamási: a Kráner-család tapasztalattörténete, 1916– 1920.

Bittera Éva (Magyar Nemzeti Múzeum): „Szivem, én kimegyek ha lehet a Svájcba – el a szégyentől s pusztulástól.”- A menekülés, mint a magyar arisztokrácia lehetséges válasza az összeomlásra – női források tükrében

Suslik Ádám (MNL GyMS SL): Erdélyi menekültek elhelyezése és munkába állítása Bereg és Ung vármegye területén 1916-ban

Nagy Gábor (József Attila Múzeum (Makó) – SZTE Történelemtudományi Doktori Iskola (Szeged): Trianon hatása egy makói juhászcsalád életében

Vita

15:00 Szünet

15:15 Élmények és stratégiák II.

Levezető elnök: Bódy Zsombor (PPKE BTK)

Hornyák Máté (független kutató): Menekültként a menekültekért és a kisebbségvédelemért – Boér Elek erdélyi református főgondnok menekültügyi és kisebbségügyi tevékenysége 

Erdész Ádám (MNL BML): A repatriáláshoz vezető út: Márki Sándor naplói alapján

Ordasi Ágnes (KRE): „Hazaszeretetből” jeles? – A fiumei tanárok érvényesülési stratégiái és lehetőségei az impériumváltások éveiben

Vita

16:30 Kávészünet

16:45 Gyerekkor és mobilitás

Levezető elnök: Réthelyi Orsolya (ELTE)

Pusztai Gábor (DE): Vonatok Hollandiába

Réthelyi Orsolya (ELTE): Propaganda és problémák. A gyermekakció népszerűsítése Magyarországon és Hollandiában/Belgiumban

Hajtó Vera (KU Leuven): Emlékezés, emlékezettörténet, emlékezetstratégiák. A belga–magyar gyermekakciók emlékeinek utóélete

Petneki Katalin (SZTE) és Petneki Áron (ME): Bridgwateri levelek: egy 12 éves budai kislány angliai élményeinek forrásanyaga, 1920 – 1921

Vita

 

November 10., szombat

9:00

Módszerek és kontextusok

Levezető elnök: Ablonczy Balázs (MTA-Lendület Trianon 100)

Csóti Csaba (Clio Intézet): A „trianoni menekültek” létszámának történeti kutatási problémái

Kránitz Péter (PPKE): A menekültügy a humanitárius és gyarmati eszmék határán. Néhány gondolat a Nemzetek Szövetsége korai menekültügyi diskurzusához

Szűts István Gergely (MNL VeML): Menekültek és kiutasítottak. A honossági ügyek jellegzetességei 1921-1922-ben

Berkes Antal (University of Manchester): Az erdélyi optáns nemesség áttelepülése a trianoni Magyarországra

Vita

10:35 Kávészünet

10:50 Vagonok és otthonok

Levezető elnök: Csóti Csaba (Clio Intézet)

Veszprémy László Bernát (Migrációkutató Intézet): Zsidóság, menekültek és zsidó menekültek Magyarországon, 1920-1922

Cserháti Katalin (NKE Levéltára): A MÁV menekültpolitikája a széthulló Magyarországon 1918 és 1922 között

Melega Miklós (MNL VML): Menekültlakások építése Szombathelyen (1922)

Hámori Péter (MNL OL): Kiúttalanság és kiútkeresés. Menekültek életsorsai a budapesti ínséglakótelepeken a Lenke úttól a Mária Valériáig

Vita–Zárszó

Kapcsolódó fájl:
   fájl letöltése

Twitter megosztás Google+ megosztás