Február 25-én rendezte meg a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport és az NKE EJKK Közép-Európa Kutatóintézet a történelmi Magyarország területén 1918 után létrejött - vagy majdnem létrejött - "kérészállamokról" szóló konferenciát.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nagy érdeklődés mellett megtartott konferenciát Hatos Pál, a Közép-Európa Kutatóintézet igazgatója, Koltay Andás, az NKE rektora és Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója vezették be. Felszólalásukban egyrészt a két intézet közötti partnerséget méltatták, másrészt a trianoni békeszerződés századik évfordulójának jelentőségére mutattak rá, Hatos Pál pedig a drámai véget ért Magyar Népköztársaság felbomlásának folyamatát érzékeltette.

Ezt követően Ablonczy Balázs, a Trianon 100 Kutatócsoport vezetője vázolta fel az első világháború után létrejött - vagy majdnem létrejött -, de kérészéletűnek bizonyult államalakulatok kialakulásának kontextusát, osztályozva az egyes kezdeményezéseket.

Bevezető előadása után 6 szekcióban 17 előadó ismertetett egy-egy "esettanulmányt" a felbomlásra ítélt ország minden pontjáról: az első szekció a Bánságot mutatta be (Marchut Réka, Molnár Csongor, Borsi-Kálmán Béla), a második a Székely Köztársaság kikiáltásának elmaradását és utóéletét (Zahorán Csaba) és a Kun Köztársaságot (Végső István) vizsgálta, a harmadik Nyugat-Magyarországgal foglalkozott (Murber Ibolya, Tóth Imre, Révész Tamás), a negyedik Fiumének (Ordasi Ágnes) és a Mura Köztársaságnak volt szentelve (Göncz László, Lukács B. György), az ötödik Felső-Magyarországra (Janek István, Szeghy-Gayer Veronika) és az eleve átmenetinek szánt Magyar Tanácsköztársaságra koncentrált (Vörös Boldizsár), a hatodik pedig a Szepesség (Sztancs Gábor) és Kárpátalja területét tekintette át (Fedinec Csilla, Szakál Imre). 

Az egyes államalakulatok (vagy elképzelések), valamint a kutatói megközelítések különbözőségéből fakadó sokszínűséget az Ablonczy Balázs által ismertetett szempontrendszer, a közönség soraiból érkezett felvetések és maga a történelmi Magyarország felbomlása hozta közös nevezőre. A tíz órán át zajló konferencia számos tanulsággal szolgált a "kérészállamok" előzményeiről (regionális mozgalmak) és utóéletéről, emlékezetéről is (pl. a székelyföldi autonómiatörekvések esetében).

A rendezvényről beszámolt az NKE honlapja és az index.hu is.

 

Twitter megosztás Google+ megosztás