Születési hely, idő: Darmstadt, 1971. 

Tanulmányok:

- Történelem szak, JPTE BTK, 1996.

- Politológia specializáció, JPTE BTK, 1996

- Magyarország és Európa a 19–20. században doktori program, JPTE BTK, 1996–1999
 

Tudományos fokozat:

PhD                Pécsi Tudományegyetem, 2001

Habilitáció     Pécsi Tudományegyetem, 2010

 

Munkahelyek:

2011–            PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi docens

2011–            MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

2007–2011   PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi adjunktus

2005–2007   PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, egyetemi tanársegéd

2002–2004   PTE BTK Modernkori Történeti Tanszék, tudományos munkatárs

 

Kutatási terület:

Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok a 20. században, a Balkán a 19–20. században

 

Publikációk