Születési hely, idő: Csorna, 1976. 

Tanulmányok:

- Földrajz szak, ELTE TTK, 1999.

- Történelem szak, ELTE BTK, 2001

- ELTE Eötvös József Collegium 1994–2002

- Földtudományi Doktori Iskola, ELTE TTK, 1999–2002
 

Tudományos fokozat:

PhD                ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola, 2006.

Habilitáció     ELTE TTK, 2014

 

Munkahelyek:

2015–           ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék, tanszékvezető

2014–           ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék, egyetemi docens

2009–2014   ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék, adjunktus

2007–2009   ELTE TTK FFI, Földrajztudományi Központ, Társadalom- Gazdaságföldrajzi Tanszék, másodállású adjunktus

2005–2009   MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI, Budapesti Osztály, osztályvezető

2002–2009   MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI, Budapesti Osztály, tudományos munkatárs

1998–2002   MTA Regionális Kutatások Központja KÉTI, Budapesti Osztály, tudományos segédmunkatárs

 

Kutatási terület:

Történeti földrajz (Magyarország történeti földrajza a 19–20. században, a magyar városhálózat átalakulása a dualizmus korában), településföldrajz (a magyar városhálózat átalakulása az ezredfordulón), tudománytörténet (a magyar földrajztudomány története a 19–20. században, a magyar földrajztudomány sztálinizációja az 1950-es években).

 

Publikációk